C# Konsol Veri Girişi Örnek Uygulama Soruları
 

Basit Çözümlü Konsol Örnekleri 1

Bu bölümde klavyeden veri girişi için kullanılan Console.ReadLine() , ve veri çıkışı için kullanılan Console.WriteLine () metodları kullanılarak hazırlanmış basit c# konsol örneklerini bulabilirsiniz.

Örnek 1 : Klavyeden girilen 2 sayıyı toplayan c# konsol uygulaması

  int s1,s2,t;
  Console.Write("1. Sayıyı Giriniz : ");
  s1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("2. Sayıyı Giriniz : ");
  s2=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  t=s1+s2;
  Console.Write(s1 + " + " + s2 + " = " + t);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
1. Sayıyı Giriniz : 12 2. Sayıyı Giriniz : 7 12 + 7 = 19

 

Örnek 2 : Klavyeden girilen 2 sayının ortalamasını bulan c# konsol uygulaması

  int s1,s2,ort;
  Console.Write("1. Sayıyı Giriniz : ");
  s1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("2. Sayıyı Giriniz : ");
  s2=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  ort=(s1+s2) / 2 //ilk önce toplama işlemi yapılası için parantezler kullanıldı;
  Console.Write("Sayıların Ortalaması : " + ort);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
1. Sayıyı Giriniz : 12 2. Sayıyı Giriniz : 8 Sayıların Ortalaması : 10

 

Örnek 3 : Klavyeden girilen sayının karesini bulan c# konsol uygulaması

  int s1;
  Console.Write("Bir Sayı Giriniz : ");
  s1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  s1=s1*s1;
  Console.Write("Sayının Karesi : " + s1);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
Bir Sayı Giriniz : 5 Sayının Karesi : 25

 

Örnek 4 : Bir kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini bulan  c# konsol uygulaması

  int a,alan,cevre;
  Console.Write("Karenin kenar uzunluğunu giriniz : ");
  a=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  alan=a*a;
  cevre=4*a;
  Console.WriteLine("Karenin alanı : " + alan);
  Console.WriteLine("Karenin çevresi : " + cevre);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
Karenin kenar uzunluğunu giriniz : 5 Karenin alanı : 25 Karenin çevresi : 20

 

 

Örnek 5 : Klavyeden girilen a,b ve c değerleri için b2 - 4ac denklenminin sonucunu bularak ekrana yazdıran c# konsol uygulaması

  int a,b,c,sonuc;
  Console.Write("a değerini giriniz : ");
  a=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("b değerini giriniz : ");
  b=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("c değerini giriniz : ");
  c=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  sonuc=b*b-4*a*c; //çarpma işlemi önce yapılacağından parantez kulanmaya gerek yok
  Console.WriteLine ("İşlem sonucu = " + sonuc);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
a değerini giriniz : 2 b değerini giriniz : 5 c değerini giriniz : 3 İşlem sonucu = 1

 

 

Örnek 6 : Yüksekliği ve yüksekliğe ait kenar uzunluğu girilen üçgenin alanını bulan c# konsol uygulaması

  int a,h,alan;
  Console.Write("Kenar uzunluğunu giriniz : ");
  a=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("Yükeklik değerini giriniz : ");
  h=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  alan=a * h / 2; //üçgen alan formülü (taban x yükseklik) / 2 
  Console.WriteLine ("Üçgenin alanı = " + alan);
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
Kenar uzunluğunu giriniz : 4 Yükseklik değerini giriniz : 3 Üçgenin alanı = 6

 

Örnek 7 : iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını bulan  c# konsol uygulaması

  int a,b,c;
  Console.Write("1. açı değerini giriniz : ");
  a=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  Console.Write("2. açı değerini giriniz : ");
  b=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  c=180-a-b //üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından girilen açı değerleri 180den cıkartılarak üçüncü açı değri bulunuyor.
  Console.WriteLine ("3. açı değeri : " + c + " dır");
  Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
1. açı değerini giriniz : 30 2. açı değerini giriniz : 60 3. açı değeri : 90 dır

 

 

 

Ekleyen:admin