C# Konsol Veri Girişi Örnek Uygulama Soruları
 

C# Çok boyutlu Dinamik Dizi Örnegi

 

using System.IO;
using System;

//dinamik dizi kullanımı için gerekli kütüphane
using System.Collections; 
class Program
{
  static void Main()
  {
    //kayıt ekleme işlemi true oldugu sürece devam edecek
    bool kayitGir=true;
    
    //dinamik dizi kayıt sayısı sınırlaması yok
    ArrayList dizi=new ArrayList();
    
    do {
      //girilecek bilgiler için tanımladıgım dizi
      string[] veriler=new string[3];
    
      Console.Write("Ad Giriniz :");
      veriler[0]=Console.ReadLine();
      Console.Write("Soyad Giriniz :");
      veriler[1]=Console.ReadLine();
      Console.Write("Numara Giriniz :");
      veriler[2]=Console.ReadLine();
      
      //girilen verileri diziye ekleyelim
      dizi.Add(veriler);
      
      Console.Write("Yeni Kayıt Girecekmisiniz [E/H]");
      if(Console.ReadLine().ToUpper()=="E") {
        kayitGir=true;
      }else {
        kayitGir=false;
      }
      
    } while(kayitGir);
    
    
    int say=1;
    Console.WriteLine("---- Girilen Kayıtlar Listeleniyor -----");
    foreach (string[] a in dizi){
      Console.WriteLine((say++) + ". Kayit Bilgileri ");
      Console.WriteLine("Adi : " +a[0]);
      Console.WriteLine("Soyadi : " +a[1]);
      Console.WriteLine("Numarasi : " +a[2]);
      Console.WriteLine("");
      
    }
  }
}

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir