PDO ile Veritabanı Bağlantısı
PDO Select ve Prepare Kullanımı
 

PDO ile Select işlemi

Veri tabanımızda kullanıcılar tablosundaki tüm kullanıcıları listelerken aşağıdaki gibi bir kod kullanırız. Aşağıdaki kodu çalıştırdığımzda $q değişkeni sorgumuza uyan kayıtları içeren bir dizi olarak kullanılabilir.

Birden fazla satırdan oluşan veri alma

Örnek :

$q = $pdo->query("SELECT * FROM uyeler");
if ($d=$q->fetchAll()){
	foreach($d as $k=>$v) {
        echo '<b>indis no : '.$k.'</b><br>';
        echo $v["uyeadi"].'<br>';
		echo $v["adi"].'<br>';
		echo $v["soyadi"].'<br>';
		echo $v["eposta"].'<br>';
        echo '<hr>';
	}
} 

Yukarıdaki örnekte $pdo->query ile sorgumuzu oluşturuyoruz. ve $q->fetchAll() ile sorgumuza uyan tüm satırları veritabanından alıyoruz. Aldığımız sonuçlar 2 boyutlu bir dizi olarak $d ye aktarlıyor. Bundan sonra dizi içerisindeki verileri istediğimiz gibi kullanabiliriz. Örnekte dizi de yer alan uyeadi,adi,soyadi, eposta alanarı ekrana liste olarak yazdırılıyor.

Tek bir satırdan oluşan veri alma

Örnek : Veritabanından sadece 1 satır veri almak için aşağıdaki gibi bir kod yazabiliriz. Burada $q->fetch() sorgumuza uyan ilk satırı bize dizi olarak verecektir. $d dizisi içerisinde bilgileri ekrana basarken tablomuzda yer alan alan adlarını kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte sorguya herhangi bir koşul eklemedigimizden dolayı veritabanımızdaki ilk satırı bize verecektir.

$q = $pdo->query("SELECT * FROM uyeler");
if ($d=$q->fetch()){
 echo $v["uyeadi"].'<br>';
 echo $v["adi"].'<br>';
 echo $v["soyadi"].'<br>';
 echo $v["eposta"].'<br>';
}

 Sorgularda dışarıdan veri almamız gerekiyor ise burada sql injection olaylarını önlemek için prepare yapısını kullanmamız gerekir bunun için sonraki dersi inceleyebilirsiniz.

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir