Web Sitesi Nasıl Yayınlanır
Metin Düzenleme Etiketleri
 

Html (Hypertext Markup Language)

HTML web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir. Html komutları herhangi bir metin (text) düzenleme editöründe yazılabileceği gibi, çeşitli web tasarımı editörlerini kullanarak da oluşturulabilir. Html komutları etiketlerden (tag) oluşur. Html komutları yazılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekir;

 • Html komutları “<” ve “>” işaretleri arasına yazılır. Burada yer alan "< >" etiketleme yapmak için kullanılan işarettir. <etiketadi>......</etiketadi>, <tag>.....</tag>
 • Html etiketleri yazılırken Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.(Ş, ç, ö, ü, ı, İ, ğ,)
 • Html komutları büyük küçük harf duyarlı değildir. Başka bir deyişle tümü büyük harflerle açılmış olan bir etiket tümü küçük harflerle yazılan aynı etiket ile kapatılabilir.<body>....</BODY> veya <Html>....</html>
 • Açılan bir etiket kapatılmalıdır. ilk açılan etiket en son kapatılır ve etiketi kapatma sırasında “/” işareti unutulmamalıdır.

Html dosyaları .html veya .htm  uzantısı ile kayıt edilir. Html dosya isimlerinde ve baglantılı klasörlerde türkçe karakter kullanmamak daha sağlıklı olacaktır. Bir html dosyası ana sayfası ilgili siteye girildiğinde direk açılır. Ana sayfanın direk açılabilmesi için sunucularda varsayılan olarak geçerli dosya adının index.html veya index.htm olması gereklidir.

Örnek : Bir html sayfasında olması gereken temel  etiketler

<html>
 <head>
  <title>Site başılığı bu alana yazılır</title>
 </head>
 <body>
  . 
  .
  .
  site içerigi
  .
  . 
  .
 </body>
</html>

 
<HTML>
Etiketi

<html> etiketi, html kodlarının yazımına başladığımızı gösteren etikettir. Tüm html kodları <html>...</html> arasında yer alır. </html> ile html kodlarının yazımının bittiği anlaşılır. Bu etiketin hiçbir parametresi yoktur.


<HEAD> Etiketi

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketleri bölümdür. Meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcı tarafından görüntülenmez.

Meta etiketinde kullan

Kullanılacak Parametreler

 Görevi
 name Author (yazar)  , description(açıklama)  ve keywords (anahtar kelimeler)  özellikleri tanımlanır.
 http-equiv  Refresh, expires, content, ve content-style-type özellikleri tanımlanır

Name Parametresi :  Sayfanın yazarı, sayfanın yayın tarihi gibi bilgileri içerir.

Örnek :author, description, keywords 

<meta name="author" content="sayfa yazarını bu alana yazınız">
<meta name="description" content="sayfanın tanımını açıklamasınnı bu alana yazınız">
<meta name="keywords" content="siteniz arama motorlarında tanımlanmasını istediğiniz anahtar kelimeleri buraya yazınız.">

 Örnek : robots

<meta name="robots" content="all veya none"> 

Hazırladığımız sayfanın arama motorlarının robotları tarafından taranmasına izin vermek veya engellemek için kullanılır. İzin için all, engelleme için none kullanılır.
 

HTTP-EQUIV: İçinde yer aldığı sayfanın, web server tarafından ziyaretçiye gönderilmesinde oluşturulacak karşılık başlığı bölümünde yer alacak bilgiler içerir.

Örnek charset  : Karakter kodlaması ile ilgili meta etiketleri

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/htm; charset=windows-1254">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/htm; charset=iso-8859-9">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/htm; charset=utf-8">
</head>

Not: Text editörde yazdığınız sayfayı kayıt ederken hangi karakter kodlamasında kayıt edildiyse ona uygun karakter setini kullanmanız gereklidir . Aksi durumda siteniz yayınlanırken karakterlerinizde bozulmalar olabilir. 

Örnek expires :  Güncelleme için kullanılır. internette açılan bir sayfa bilgisayara kaydedilir. Bu sayfa tekrar açılamak istendiğinde, bilgisayardaki kayıtlı sayfa açılır. Bu etiket ile belirtilen tarihten sonra bu sayfa açılmak istenirse sayfanın tekrardan serverdan yüklenmesi sağlanır.

<meta http-equiv="expires" content ="Wed, 29 Dec 2011 15:21:59 GMT">

 

Örnek refresh : Sayfanın belirtilen süre sonra yenilenmesini sağlar. Örnekte sayfa 5 saniye sonra yenilenir ve URL de belirtilen index.html sayfası açılır. Eğer URL boş bırakılırsa aynı sayfa tekrarlanır.

<meta http-equiv="refresh" content="5; url=index.html">

 

 <BODY> Etiketi

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir. Body etiketi ile birlikte kullanılabilecek parametreler ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

Bgcolor: Hazırlamış olduğunuz web sayfasının arka plan rengini belirlemek için kullanılır.

Kullanımı;
   <body bgcolor=”blue”>...</body>

Background: Hazırlamış olduğunuz web sayfasının arka planının  belirlediğiniz bir resimden oluşması için kullanılır.

Kullanımı;
<body background=”resim.jpg”>....</body>

Link: Web sayfanızda kullanacağınız linklerin rengini belirlemek için kullanılır.
Alink: Web sayfanızdaki herhangi bir Linke tıklandığı zaman (aktif link ) oluşacak rengin ne olacağını belirlemek için kullanılır.
Vlink: Web sayfanızdaki önceden ziyaret edilmiş (visited) linklerin renginin hangi renk olacağını belirlemek için kullanılır.

Not : Html de renkler ,  renklerin ingilizce karşılıkları veya hexadecimal renk kodları ile  belirtilebilir.

 <body bgcolor="#eeeeee" link="#ffff00" alink="#ff0000" vling="#000080">


 <Title> Etiketi

Sayfanın tarayıcıdaki başlığının ne olacağını belirlemek için kullanılır.  Bu başlık tarayıcı başlık çubuğu veya sayfanın açık olduğu tarayıcı sekmesinde görüntülenen başlıktır. Title etiketleri <Head>....</Head> etiketleri arasında yer alır.

Kullanımı;
<title> site başlığını bu alana yazabilirsiniz</title>

Ekleyen:admin