Web Sitesi Nasıl Yayınlanır
 

İnternet Ortamı ve Web Tasarımı

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP türkçesi Hiper Metin Transfer Protokolüdür Http  bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim kuralıdır.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS türkçe güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralıdır. Hiper metin aktarım iletişim kuralının (HTTP) güvenli ağ protokolü ile birleştirilmiş olanıdır. Klasik HTTP protokolüne SSL (Secure Socket Layer= güvenli soket katmanı) protokolünün eklenmesi ile elde edilir.

İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin "başkaları tarafından" okunamayacak şekilde nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Özellikle internet üzerinden yürütülen bankacılık işlemleri için banka siteleriyle bağlantı kurulduğunda ya da kredi kartıyla ödeme yapılan sistemlerde kredi kartı bilgileriniz doğrulanırken, tarayıcınızdaki adres çubuğunun başında "http" yerine "https" yazdığını görürsünüz. Başında "https" yazılan adreslerle bağlantı kurduğunuzda, bilgiler sadece karşı taraf ve sizin tarafınızdan okunabilecek şekilde şifrelenir. http ile yapılan bilgi alışverişinde ise bir şifreleme yoktur, başka kişiler de sizin aldığınız ve verdiğiniz bilgilere ulaşabilir. https, bilgi güvenliği gereken zamanlarda uygulanan bir güvenli iletişim protokolüdür.

Web Tarayıcıları

Web servislerinin işlevi, temelinde metin aktarmadır. Gelişmiş bir mimari kullanan Web servisi, HTTP adı verilen protokol üzerinde çalışmaktadır. Web üzerinde bilgiler, Web servisleri aracılığıyla sunulur. Sunulan her bir elektronik dosyaya Web Sayfası adı verilir. Web sayfalarını kişilerin kullanabilmesi için geliştirilmiş programlar ise Web Tarayıcısı (Browser) olarak adlandırılır. İçerisinde bütünleşik bir veya daha fazla web sayfası olan alanlar Web Sitesi olarak adlandırılır. Web siteleri çok çeşitli amaçlarla yapılabilir. Bunlar kısaca e-ticaret, eğitim, finans, iletişim gibi çeşitli amaçlarla yapılmış olabilir.

İnternet Explorer, Chrome, Firefox günümüzde yaygın olarak kullanılan web tarayıcılarındandır.

WEB Tarayıcıların Çalışması

Web tarayıcıları, istemci-sunucu sistemine göre çalışmaktadırlar. İstemci (client), olarak adlandırılan Web sayfalarını kullanmanız için seçilen tarayıcı programıdır. Sunucu (server) olarak adlandırılan ise bir web tarayıcısının istekte bulunduğu web sayfalarını hazırlayarak sunan sistemdir.

Web sayfası istek yazısına URL (İnternet Kaynak Etiketi) denir. Örneğin, http://www.meb.gov.tr.

Web tarayıcısı çalıştırılıp URL isteği yaptığında, web üzerinde bağlanmak istediği sunucu bilgisayar adresi kendisine bildirilir. Bu adresi alır ve sunucu bilgisayara bağlanır. Bu adresteki sunucu,istenilen web sayfasına ilişkin dosya veya dosyaları hazırlayarak istekte bulunan web tarayıcısına sunar. Web tarayıcısı bu bilgileri alarak çalıştığı bilgisayara aktarır. Çalıştığı bilgisayara aktardığı web sayfası bilgilerini, sayfada istenilen şekilde kullanıcıya sunar.

İnternet

İnternet, dünya üzerindeki birçok bilgisayar sistemini TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolü ile birbirine bağlayan ve her geçen gün daha fazla büyüyen bir iletişim ağıdır.

IP (Internet Protocol) Numarası

IP (Internet Protocol), bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan standart bir protokoldür. İnternet Protokol adresi, TCP/IP standartını kullanan bir ağda bulunan cihazların birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzeri olmayan bir numaradır. IP numarası, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini veya doğru adresten alınmasını sağlar. İki bilgisayar iletişim kurdukları zaman birbirlerini bulmak için IP adresini kullanırlar.

Alan Adı (Domain)

Domainler; IP adresi diye tabir edilen, bilgisayarların birbirini görmesini sağlayan nümerik sisteminin daha kolaylaştırılmış ve rahatça girilebilmesi için kelimelerle ifade edilen halidir.

Örneğin;
www.meb.gov.tr internet adresinde “gov” web sitesinin bir hükümet kurumuna ait olduğunu tr ise alanın Türkiye'ye ait olduğunu belirtmektedir.

İnternet adreslerinde kullanılan alan türlerine ait bazı kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

  • gov: Hükümet kurumları (government)
  • edu: Eğitim kurumları (education)
  • org: Ticari olmayan kuruluĢlar (organization)
  • com: Ticari kuruluĢlar (company)
  • mil: Askeri kurumlar (military)
  • net: Servis sunucular (network)
  • ac: Akademik kuruluşlar (academic)
  • int: Uluslararası kuruluşlar (international)

Bunun yanında kullanılan ülke kısaltmaları da vardır. Bunlardan bazıları; tr: Türkiye, br: Brezilya, uk: İngiltere, fi: Finlandiya, ru: Rusya gibi

Hosting (Barındırma)

Hosting'in kelime anlamı “Ev sahipliği yapmak , barındırmak” tır. Hosting, hazırlanan web sitelerinin belirlenen alan isimlerine göre internet ortamında yayımlanmasını sağlayan hizmet türüdür. Bu hizmet, hosting firmaları tarafından belirli süreliğine sağlanır. Server (sunucu) bilgisayarlar, hosting amacıyla kullanılan gelişmiş donanımsal özelliklere sahip olan ve birçok kullanıcıya aynı anda hizmet veren bilgisayarlardır.

DNS (Domain Name System)

DNS (İngilizce: Domain Name System, Türkçe: Alan Adı Sistemi)

DNS'nin amacı anlaşılabilir ve kullanılabilir makine ve alan isimleri ile makine IP adresleri arasındaki çift taraflı dönüşü sağlamaktadır. IP adresleri günlük hayatımızda pek akılda kalmadığı ve pratik olmadığı için domain isimlendirme sistemi kullanılır.

İnternet ağını oluşturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullanıcıların kullanımı için www.site_ismi.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık düşürülür. DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıtlı tutmaktadır.

NS (Name Server)

Bir alan adını sitenin  barındırılacağı sunucuya yönlendirme işlemi için gerekli adreslerdir.  Gerekli olan ns adresleri hosting alınan firma tarafından sağlanır.

Ftp (File Transfer Protocol)

FTP'nin açılımı File Transfer Protocol'dür; yani Dosya Transfer Protokolü. Ftp protokolü sunucu bilgisayar ile istemci bilgisayar arasında dosya alışverişini sağlar. Çift yönlüdür.

Örneğin Ftp sunucusu üzerinden dosya sunan bir firmanın sundugu dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu indirme işlemi web sayflarındaki indirme işleminden farklı bir protokol kullanaranak gerçekleşir. Veya bu işlemin tersini yapmak da ftp ile mümkündür. Yayınlayanacak bir dosya veya web sitesi ftp sunucu bilgisayara gönderilebilir.

Web sitesi yayınlarken siteyi sunucuya göndermek , sunucudaki bir dosyayı veya sitenin yedeğini almak için kullanılır.

Ekleyen:admin