Tablo Oluşturma <table> etiketi

Hazırlamış olduğunuz web sayfanıza tablo eklemek için kullanılan etikettir. Bir tablo <Table> etiketi ile başlayıp </Table> etiketi ile biter. Tablolar satır ve sütunlardan oluşur. Satırların ve sütunların kesiştikleri kutuya “hücre” adı verilir.

<tr>  etiketi : Tabloda satır oluşturmak için kullanılır

<td> etiketi : Tabloda sütunlar oluşturmak için kullanılır.

<th> etiketi : Tabloda başlık alanı oluştururken kullanılabilir. td ile aynı işi yapar ancak hücre içi metin kalın ve ortalı bir şekilde görüntülenir.

Örnek: 2 Satır 1 sütundan oluşan tablo

<html>
 <head>
  <title>Tablo Örneği</title>
 </head>
 <body>
  <table border="1">  
   <tr> <!-- Birinci satır başlangıcı-->
    <td>Birinici satır</td>
   </tr> <!-- Birinci satır sonu -->  
   <tr> <!-- İkinici satır başlangıcı -->
    <td>
     İkinci satır
    </td>
   </tr> <!-- İkinci satır sonu -->
  </table>
 </body>
</html>

 

 
Birinici satır
İkinci satır

 

Örnek: 1 Satır 2 sütundan oluşan tablo

<table border="1">  
 <tr> <!-- Birinci satır başlangıcı-->
  <td>Birinici sütun </td> 
  <td>İkinci sütun </td> 
 </tr> <!-- Birinci satır sonu -->  
</table>

 

 
Birinici sütun İkinci sütun

 Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir tablo <table> etiketi ile başlar ve </table> etiketi ile sonlanır. Bu etiketler arasında her bir satır <tr> sütunlar </tr> şeklinde oluştur. Tablodaki herbir sütun  <td>Hücrede görünecek metin </td> şeklinde <tr></tr> etiketleri arasına eklenir. Örneklerde de görüldüğü gibi td etiketleri mutlaka tr etiketleri içerisine eklenmelidir.

Örnek : 2 sütun 3 satırdan oluşan bir tablo örneği

<table border="1">  
 <tr>
  <td>1.Satır 1.sütun </td> 
  <td>1.Satır 2.sütun </td> 
 </tr>
 <tr>
  <td>2.Satır 1.sütun </td> 
  <td>2.Satır 2.sütun </td> 
 </tr>
 <tr>
  <td>3.Satır 1.sütun </td> 
  <td>3.Satır 2.sütun </td> 
 </tr>
</table>

 

 
1.Satır 1.sütun 1.Satır 2.sütun
2.Satır 1.sütun 2.Satır 2.sütun
3.Satır 1.sütun 3.Satır 2.sütun

 

Örnek : 4 sütun 2 satırdan oluşan bir tablo örneği

<table border="1">  
 <tr>
  <td>1.Satır 1.sütun </td> 
  <td>1.Satır 2.sütun </td> 
  <td>1.Satır 3.sütun </td> 
  <td>1.Satır 4.sütun </td> 
 </tr>
 <tr>
  <td>2.Satır 1.sütun </td> 
  <td>2.Satır 2.sütun </td> 
  <td>2.Satır 3.sütun </td> 
  <td>2.Satır 4.sütun </td> 
 </tr>
</table>

 

 
1.Satır 1.sütun 1.Satır 2.sütun 1.Satır 3.sütun 1.Satır 4.sütun
2.Satır 1.sütun 2.Satır 2.sütun 2.Satır 3.sütun 2.Satır 4.sütun

 

Örnek : Th etiketi 4 sütun 2 satır vebaşlık alanından oluşan bir tablo örneği

<table border="1">  
 <tr>
  <th>Başlık 1</th> 
  <th>Başlık 2</th> 
  <th>Başlık 3</th> 
  <th>Başlık 4</th> 
 </tr>
 <tr>
  <td>1.Satır 1.sütun </td> 
  <td>1.Satır 2.sütun </td> 
  <td>1.Satır 3.sütun </td> 
  <td>1.Satır 4.sütun </td> 
 </tr>
 <tr>
  <td>2.Satır 1.sütun </td> 
  <td>2.Satır 2.sütun </td> 
  <td>2.Satır 3.sütun </td> 
  <td>2.Satır 4.sütun </td> 
 </tr>
</table>

 

 
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3 Başlık 4
1.Satır 1.sütun 1.Satır 2.sütun 1.Satır 3.sütun 1.Satır 4.sütun
2.Satır 1.sütun 2.Satır 2.sütun 2.Satır 3.sütun 2.Satır 4.sütun

Örnek Soru : 10 kişilik bir sınıf için numara , ad,  soyad, başlıkllarından oluşan öğrenci bilgilerini içeren tabloyu oluşturunuz.

 

Ekleyen:admin