Stil Şablonu (CSS) Temelleri
Css Kullanım Şekilleri
 

Css Yazım Kuralları

CSS'nin söz dizimi aşağıda görüldüğü gibi “Seçici” ve “Bildirim” olarak iki ana bölümden oluşur. Bildirim ise kendi içinde özellik ve değer olarak iki kısma ayrılmaktadır.

 • Seçici olarak tüm HTML etiketlerini kullanabileceğimiz gibi , ID (kimlik) ve Class (sınıf) seçicilerini de kullanabiliriz.
 • Özellik, değiştirilmek istenen stil özniteliğidir. Örnek; color, font-size vb.
 • Değer ise stil özniteliklerine verilen değerlerdir. Örnek; blue, 14px vb.

Örnek : Bildirim bloğu süslü parantez ile açılır ve kapanır. Bildirimler arasında “;” (noktalı virgül) kullanılır. Her Bildirim, "Özellik" ve "Değer" içerir. Özellik ve değer arası “:” (iki nokta üst üste) ile ayrılır.

p {color:blue;text-align:center;}

Css bildirimleri örnekteki gibi yan yana yazılabileceği gibi alt alta da yazılabilir bu şekilde okumak daha kolay hale gelecektir.

p {
  color:blue;
  text-align:center;
}

Css Açıklama Satırı

Yazmış olduğummuz css içerisine açıklama satırı ekleyebiliriz. Açıklama  satırı   "/*"  ile başlar ve "*/ " ile son bulur.

Örnek:

<style type="text/css">
/* 
Bu bir açıklama satırıdır 
*/
  p {
   color:#000080; /* Bu bir açıklama satırıdır */
   font-size:16px;
   font-weight:bold;
  }
</style>

 

Ekleyen:admin