Eğer ifadesi Algoritma Örnekleri
Akış Diyagramı Örnekleri
 

Akış Diyagramı

Herhangi bir problem için oluşturulan algoritmanın, görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline “akış diyagramı” denir. Akış diyagramları, yazılımı oluşturacak program parçalarını ve bu parçaların birbirleri ile olan ilişkilerini belirler. Akış diyagramlarının algoritmadan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin oklar ile gösterilmesidir.

Örnek :  İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait akış şeması

Ekleyen:admin