Algoritma ve Akış Diyagramı
Eğer ifadesi Algoritma Örnekleri
 

Basit Algoritma Örnekleri

 

Örnek: İki sayıyının ortalamasını bulmak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

A1 :Birinci sayıyı gir.
A2 :İkinci sayıyı gir.
A3 :İki sayının toplamını yap.
A4 :Toplamı ikiye böl.
A5 :Bölümün sonucunu yaz.
A6 :Bitir.

Sözcüklerin ortaya çıkaracağı yanlış anlamaların ortadan kaldırmak amacıyla semboller (değişkenler) ve matematik dilini gerektiren bazı kısaltmalar kullanmak daha uygun olacaktır.
Bu açıklamaya göre yukardaki örnekleri tekrar yapalım.

 

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

Sembollerle ifade edebilmek için herbir veriyi tutacak bir sembol belirlenmelidir.  Örneğimizde 3 veri mevcuttur. Bu veriler 1. sayı , 2. sayı ve iki sayının toplanması sonunda oluşan toplam değerdir.

Birinci sayı için X
İkinci sayı için Y
Toplam adı için Z kullanılırsa
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
A4 :Z'yi yaz.
A5 :Bitir.

Örnek: İki sayıyının ortalamasını bulmak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

Birinci sayı için X
İkinic sayı için Y
Toplam adı için Z
Ortalama adı için Ort kullanılırsa
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
A4 :Ort = Z / 2
A5 :Ort değerini yaz.
A6 :Bitir.

Görüldüğü üzere bu şekilde bir algoritma ile çözüm yolunu izlemek daha kolaydır.

 

Ekleyen:admin