Akış Diyagramı
 

Akış Diyagramı Örnekleri

Örnek :  İki sayının ortalamsını bulan akış şeması

Çözüm:

Örnek: Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alan hesabını yapan programa ait algoritmanın hazırlanması Kenar uzunlukları negatif veya sıfır olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.

Çözüm:

Örnek : Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm :

Ekleyen:admin