C# Değişkenler
C# Atama İşlemleri
 

C# Sabitler

Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamalardır. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız. Değişken program içerisinde farklı değerler alabilirken sabit program süresince tanımlandığı değeri korur.

  •  Sabitler tanımlanırken ilk değer ataması yapılmak zorundadır.
  •  Program boyunca sabit değeri değiştirelemez.

Kullanımı: const tanımlanan değerin bir sabit olduğunu ifade eder

     const <veri tipi> <değişken adı>=değer;

Örnek : Sabit tanımlama

const double PI = 3.14; // doğru tanımlama
const double PI; // yanlış tanımlama değer ataması yapılmamış

 Yukarıdaki örnekte  tanımlanan sabitlerden birincisi doğru ikincisi ise yanlış bir tanımlamadır. Çünkü sabitler tanımlanırken ilk değer ataması yapılmak zorundadır.

Sabit kullanım hata mesajları :

The left-hand side of an assignment must be a variable, property or indexer: Tanımlanan sabit değişkenin değeri değiştirilmeye çalışdığı zaman oluaşacak hata mesajıdır. Bu yüzden sabit değişken tanımlanırken atanan değer program boyunca sabit kalmalıdır.


Örnek : Sabit değeri değiştirilmeye çalışılırsa hata mesajı verecektir

const double pi = 3.14159265;
pi = 2 * pi; //Burada pi değerini değiştirilmeye çalışıldığından hata mesajı verecektir


 A const field requires a value to be provided: Tanımlanan sabit değişkene ilk değer ataması  yapılmadıysa oluşan hata mesajıdır. Dolayısıyla sabit değişken tanımlanırken ilk değer ataması yapılmalıdır.

Örnek : Sabite değer ataması yapılmadan tanımlanırsa hata verecektir.

const int pi; // Burada pi sabitine değer atanmadığı için hata mesajı alırsınız.

 

Ekleyen:admin