C# Çıkış işlemleri (Metinler)
C# Giriş İşlemleri Console.Read() Metodu
 

C# Çıkış işlemleri (Değişkenler)

Değişken Değerini Ekrana Yazdırma


Değişkene ilk değeri tanımlarken veya tanımladıktan sonra atanabilir.
    int x = 5; // ilk değeri tanımlanırken atadık.
   int y;
   y = 3;
    // ilk derğeri tanımlandıktan sonra atadık.

Bu değişkenler ekrana örnekteki gibi yazdırılabilir. Ddeğişken isimleri tırnak işaretleri arasına alınamadan yazdırıldığına dikkat ediniz.


Örnek :

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8; // değişkene değer tanımala sırasında atandı
  int y;
  y = 4; // degiskene tanımlandıktan sonra deger ataması yapıldı
  Console.WriteLine(x);
  Console.WriteLine(y);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
8 4 _

Bir metin ile birlikte değişken değerini  ekrana yazdırmak için iki farklı yol kullanılabilir.

1. Yol:

{0} metnin içerisindeki yazılacağı konumu belirtmektedir.


Örnek :

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8;
  Console.WriteLine("x değikeninin değeri = {0} dir " , x);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
x değikeninin değeri = 8 dir _

Bu yöntem ile birden fazla değişkenin değerini de yazdırabiliriz. ilk önce metin yazılır. Metnin içerisinde değişkenin değerinin yazdırılacagı konum {0} , {1} , {2} şeklinde belirtilir. Burda kullanılan süzlü parantez içerisindeki değerler ilk değişken 0 olmak üzere 1 ,2 ... şeklinde değişkenin sırasını işaret etmektedir.

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8,y=5;
  Console.WriteLine("x in değeri = {0} ve y nin değeri = {1} dir.",x,y);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
x in değeri = 8 ve y nin değeri = 5 dir. _

ilk önce y sonra x degerlerini yazdırmak istersek ya değişkenlerin yerini yada {0} ile {1} in yerini değiştirebiliriz

Örnek:

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8,y=5;
  Console.WriteLine("y nin değeri = {0} ve x in değeri = {1} dir.",y,x);
  Console.WriteLine("y nin değeri = {1} ve x in değeri = {0} dir.",x,y);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
y nin değeri = 5 ve x in değeri = 8 dir. y nin değeri = 5 ve x in değeri = 8 dir. _


2. Yol:

 Değişken değerlerini metin ile birlikte + işaretini kullanarak ekrana yazdırabiliriz. Artı (+) işareti birleştirme işlemi yapmak için kullanılır.  

Örnek :

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8;
  Console.WriteLine("x değikeninin değeri = " + x);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
x değikeninin değeri = 8 _

Birden fazla değişkenin değeri de örnekteki gibi yazdırılabilir. Her bir birleştimr işlemi + işareti ile yapılır.

Örnek :

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8, y=5;
  Console.WriteLine("x in değeri = " + x + " y nin değeri = " + y);
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
x in değeri = 8 y nin değeri = 5 _

 

Örnek :

static void Main(string[] args)
{
  int x = 8, y=5;
  Console.WriteLine("x + y = " + x + y);  
  // birleştirme işlemi yapılır
  Console.WriteLine("x + y = " + (x + y)); 
  // x ile y toplaranak sonuc icin birleştirme işlemi yapılır
  Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
x + y = 85 x + y = 13 _

 Yukarıdaki örnekte ilk satırda Console.WriteLine metodu  birleştirme işlemi yaparken ikinci metodda toplama işlemi yapıldığına dikkat ediniz .  ikinci mettodda x+y parantez işaratleri içerisine alındığından ilk önce parantez içerisindeki değerler toplanır ve sonra toplam deger birleştirme yapılır.

Ekleyen:admin