C# Formatlı Çıkış İşlemleri
C# if else yapısı
 

C# Giriş İşlemleri Console.ReadLine() Metodu

Klavyeden Değişkene Değer Atama

Console.ReadLine () : Bu metod ile kullanıcını klavyeden girdiği değer okunur. Okunan değer metin (string) tipinde bir ifade olarak geri döndürür. Döndürülen değer string olduğundan dönene değer string tipinde bir değişkene atana bilir. Dönen  değer ile aritmatiksel işlem yapılacak ise tip dönüşümü yapılarak gerekli veri tipine (int , float  ) dönüştürülerek kullanılabilir.

Örnek :

static void Main(string[] args)
{
 string x;
 Console.Write("Adınızı giriniz: ");
 x = Console.ReadLine(); // girilen deger x değişkenine atanıyor
 Console.WriteLine("Hoşgeldin " + x); // x değişkeninin degeri yazdırılıyor
 Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
Adınızı giriniz:Şefik Hoşgeldin Şefik

Örnek : Klavyeden girilen 2 sayıyı toplayan program

static void Main(string[] args)
{
 int s1,s2,toplam;
 Console.Write("1. Sayıyı giriniz: ");
 //Convert.ToInt16 ile girilen string deger int e donusturuluyor
 s1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
 Console.Write("2. Sayıyı giriniz: ");
 //Convert.ToInt16 ile girilen string deger int e donusturuluyor
 s2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
 toplam=s1+s2;
 Console.WriteLine("Toplam : " + toplam);
 Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
1. Sayıyı giriniz: 5 2. Sayıyı giriniz: 3 Toplam : 8

 

C# Konsol Veri Girişi Örnek Uygulama Soruları

 1. Klavyeden doğum yılı girilen bir kişinin yaşını hesaplayarak ekrana yazdıran program kodlarını yazınız.
 2. Klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak sonucu ekrana yazdıran program kodlarını yazınız.
 3. Klavyeden girilen 3 sayıyının ortalmasını bulan programı yazınız
 4. İki kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayarak sonuçları ekrana yazdıran C# konsol uygulamasını yapınız.
 5. Klavyeden girilen yarıçap değerine göre bir dairenin alanını ve çevresini hesaplayarak sonucu yazdıran c# konsol uygulamasını yazınız. (pi sayısını sabit tanımlayarak 3 değerini hesaplayınız  Dairenin Çevresi = 2*pi*r, Dairenin Alanı = pi * r2 formülleri ile hesaplanır. )
 6. Dik kenar uzunlukları klavyeden girilen bir üçgenin hipotenüs uzunluğunu bularak sonucu ekrana yazdıran c# konsol uygulamasını yapınız.
 7. Klavyeden girilen x ve y değerleri için 5x + 3y2 denkleminin sonucunu bularak ekrana yazdıran program kodlarını yazınız.
 8. Bir ürüne ait girilen alış fiyatı, kdv oranı ve kar oranına göre ürünün satış fiyatını bularak sonucu ekrana yazan program kodlarını yazınız.
 9. 1 den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tüm sayıları toplayarak sonucu yazdıran c# konsol uygulamasını yazınız.  (Birden n e kadar olan sayıların toplamı  1 +2 +3 + ... +n = ( n * (n+1 ) ) / 2 )
 10. Vize notlarının ortalamasının %40 ı ve final sınavının %60 ının geçerili olduğu bir sınav sisteminde 2 vize ve 1 final notu girilen bir kişinin başarı notunu bulan c# konsol uygulamasını yazınız.

 

 

Ekleyen:admin