C# Giriş İşlemleri Console.ReadLine() Metodu
C# if else if kullanımı
 

C# if else yapısı

Program akışını denetlemek için kullanılır. Belirtilen koşulların doğru veya yanlış olmasına göre istenilen işlemler if else kullanılarak gerçekleştirilir.

Kullanım Şekli :

if(koşul)
{
   Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
   Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

Not: if ve else den sonra noktalı virgül (;) kullanılmaz.

Eğer koşulun yanlış olma durumu dikkate alınmayacak ise else bloğu kullanılmayabilir.

if(koşul)
{
   Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
 

Eğer if bloğunda veya else bloğunda tekbir komut satırı olacak ise küme parantezleri kullanılmayabilir.

if(koşul)
   Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
else
   Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;

Örnek : Bir öğrencinin not durumuna göre geçti yada kaldı olarak ekrana mesaj yazdıran c# console uygulaması.

int notu=60;
if (notu>=45)
   Console.Write("Geçti");
else
   Console.Write("Kaldı");

Çıktısı : notu değişkenine atanan değer 45den büyük (60) olduğundan ekrana geçti yazacaktır.

 
Geçti_

Örnek : Klavyeden yaşı girilen bir kişinin ehliyet alıp alamayacagını ekrana yazdıran c# console uygulaması.

int yas;
Console.Write("Yaşınızı Giriniz : ");
yas=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (yas>18)
   Console.Write("Ehliyet alabilirsiniz.");
else
   Console.Write("18 yaşından küçük olduğunuz için ehliyet alamazsınız.");

Çıktısı : Program caçlıştırıldığında 18 den büyük bir değer girildiğinde(çıktı için 20 değeri girilmiştir) if bloğu içerisi çalışacaktır.

 
Yaşınızı Giriniz : 20 Ehliyet alabilirsiniz._

Çıktısı : Yukarıdaki program için 18 den küçük bir değer girildiğinde(çıktı için 17 değeri girilmiştir) else bloğu içerisi çalışacaktır.

 
Yaşınızı Giriniz : 17 18 yaşından küçük olduğunuz için ehliyet alamazsınız._

 

Ekleyen:admin