C# if else if kullanımı
C# Switch Case Yapısı
 

C# if ile birden fazla koşul kontrolü

Bir if bloğu içerisinde birden fazla koşul kontrol edilebilir. Bunun için  && (and) ,  || (or)  mantıksal operatörleri  kullanılır.

&& (ve) Mantıksal Operatörü

Yazılan koşulların tamamının aynı anda geçekleşmesi gerektiği durumlarda bu operatör kullanılmalıdır. Bu operatör ile birden fazla koşul  yazıldığında koşulların tamamının doğru olması true (doğru) değeri döndürecektir. Herhangi bir koşul yanlış olursa false (yanlış) değeri dönecektir.

Örnek : Klavyeden girilen kullanıcı adı ve şifre doğru ise "Giriş Başarılı" aksi durumda "Hatalı Giriş Yaptınız" mesajını ekrana yazdıran  c# programını yazınız. (Örnek için doğru kullanıcı adı : "sefik" şifre : "1234"  olacaktır.)

Çözüm : Burada dikkat edilecek nokta şudur sadece kullanıcı adının doğru yazılması veya sadece şifrenin doğru yazılması yeterli değildir. Dolayısıyla hem kullanıcı adı hemde şifre doğru olması durumunda "Giriş Başarılı" mesajını ekrana yazdırmak gerekmektedir. Bu yüzden burada && mantıksal operatörü kullanmak gerekir.

string kuladi,sifre;
Console.Write("Kullanıcı adını Giriniz :");
kuladi=Console.ReadLine();
Console.Write("Şifreyi  Giriniz :");
sifre=Console.ReadLine();
if (kuladi=="sefik" && sifre=="1234") // && ve operatörü kullandık
   Console.Write("Giriş Başarılı");
else
   Console.Write("Hatalı Giriş Yaptınız");
Console.ReadKey();

Doğru giriş yapıldığında program çıktısı

 
Kullanıcı adını Giriniz :sefik Şifreyi Giriniz :1234 Giriş Başarılı

Yanlış  giriş yapıldığında program çıktısı

 
Kullanıcı adını Giriniz :sefik Şifreyi Giriniz :12 Hatalı Giriş Yaptınız

|| (veya) Mantıksal Operatörü

Yazılan koşullardan herhangi birinin doğru olması yeterli olduğu durumlarda bu operatör  kullanılmalıdır. Bu operatör ile birden fazla koşul  yazıldığında koşulların sadece birinin  veya koşulların tamamının  doğru olması true (doğru) değeri döndürecektir. Koşulların tamamı yanlış olması durumunda ise false ( yanlış) değeri döner.

Örnek: Klavyeden girilen bir isim  Şefik yada Anıl ise hoşgeldin diyerek karşılayan aksi durumda tanıyamadım mesajını ekrana yazan program.

string isim
Console.Write("Bir isim giriniz :");
isim=Console.ReadLine();
if (isim=="Şefik" || isim=="Anıl") // ||  veya operatörü kullandık
   Console.Write("Hoşgeldin " +isim);
else
   Console.Write("Tanıyamadım !");
Console.ReadKey();

 

 
Bir isim giriniz :Şefik Hoşgeldin Şefik
 
Bir isim giriniz :Anıl Hoşgeldin Anıl
 
Bir isim giriniz :Ali Tanıyamadım !

 

if else kullanımı ve/veya bağlacı örnek çalışma soruları :

  1. Girilen sıcaklık değerine göre sıcaklık 20 ile 25 arasında ise "Oda sıcaklığı uygun" aksi durumda "Oda sıcaklığı uygun değil" mesajı veren C# uygulamasını yapınız.
  2. Bir iş başvurusunda mülakata girebilmek için kpss den enaz 70 almış olmak ve ingilizce biliyor olmak gereklidir. Buna göre girilen kpss puanı ve ingilizce dilini bilip bilmediği durumları kontrol edilerek "mülakata girebilir" yada "mülakata giremez" şeklinde mesaj veren C# uygulamasını yapınız.
  3. Girilen not değerine göre 0-100 arasında ise "geçerli not girdiniz" aksi durumda "hatalı not girişi yaptınız" mesajı veren C# uygulamasını yapınız. 
Ekleyen:admin