C# Sabitler
C# Çıkış işlemleri (Metinler)
 

C# Atama İşlemleri

= operatörü: Genel atama işlemlerinde kullanılır. Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır.

Örnek:  Değer atama

int x, y=5;
// 5 değerini y değişkenine atamak için = operatörü kullanılmıştır. 
x = y + 2;
// y değişken değeri ile 2 sayısı toplanarak x değişkenine atamak için = operatörü kullanılmıştır.

+= operatörü: Eşitliğin sağındaki değerle eşitliğin solundaki değişken değerini toplayıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

Örnek :

int x=0, y=0, z=0; x += 5;
//x'e 5 ekle ve x'e eşitle 2.yol x = x + 5 şeklinde de yazılabilir. 
y += 7;
//y'ye 7 ekle ve y'ye eşitle 2.yol y = y + 7 şeklinde de yazılabilir. 
z += x;
//z'ye x'i ekle ve z'ye eşitle 2.yol z = z + x şeklinde de yazılabilir. işlem sonucu: x=5, y=7, z=5 olur.

 

Not: Bir bir artırma işlemi için x+=1 (veya x=x+1) yerine x++ işlemi kullanılabilir.

Örnek: 

int x=0, y=0,toplam; 
x++; //x'i bir artır 
y++; //y'yi bir artır 
toplam = x + y;
//x ve y'yi toplayarak toplam değişkenine ata. işlem sonucu: x=1, y=1, toplam=2 olur.

 

Not:  ++ değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi yapılır sonra artırma yapılır.

Örnek :

int x=1, y=2; 
x=y++;
// y nin değeri x e atanır sonra y bir artar sonuc olarak x=2 ve y=3 olur

 

Not : ++ değişkenden önce kullanılırsa önce arttırma işlemi sonra atama işlemi yapılır.

int x=1, y=2; 
x=++y; 
// y nin değeri bir artar sonra y nin değeri x e  atanır sonuc olarak x=3 ve y=3 olur

-= operatörü: Eşitliğin solundaki değerden eşitliğin sağındaki  değeri çıkarıp tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

Örnek :

int x=15; 
x -= 3; 
//x'den 3 çıkar ve x'e eşitle 2.yol x = x - 3 şeklinde de yazılabilir. 
//sonuc olarak x in değeri 12 olacaktır

 

Not: Bir bir artırma işlemi için x-=1 (veya x=x-1) yerine x-- işlemi kullanılabilir.

Örnek: 

int x=5; 
x--; 
//x'i bir azalt işlem sonucu: x=4 olur.

 

Not: -- değişkenden sonra kullanılırsa önce atama işlemi yapılır sonra azaltma yapılır.

Örnek :

int x=0, y=5; 
x=y--;
// y nin değeri x e atanır sonra y bir azalır sonuc olarak x=5 ve y=4 olur

 

Not : -- değişkenden önce kullanılırsa önce azaltma işlemi sonra arttırma işlemi yapılır.

int x=0, y=5; 
x=--y;
// y nin değeri bir azalır sonra y nin değeri x e  atanır sonuc olarak x=4 ve y=4 olur

*= operatörü: Eşitliğin solundaki değer ile eşitliğin sağındaki değeri çarparak tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

Örnek :

int x=5; 
x *= 3;
//x'i 3 ile çarp ve x'e eşitle 2.yol x = x * 3 şeklinde de yazılabilir. 
//sonuc olarak x in değeri 15 olacaktır

/= operatörü: Eşitliğin solundaki değeri,  eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar eşitliğin solundaki değişkene atar.

Örnek :

int x=15; 
x /= 3;
//x'i 3 e böl ve sonucu x'e eşitle 2.yol x = x / 3 şeklinde de yazılabilir. 
//sonuc olarak x in değeri 5 olacaktır

 

Ekleyen:admin