Html (Hypertext Markup Language)
Listeleme Etiketleri
 

Metin Düzenleme Etiketleri

Birmetnin rengi, şekli, boyutu gibi görsel özellikleri üzerinde değişiklik ve düzenlme yapmak için metin düzenleme etiketleri kullanılır.

<HX> Etiketi

<HX> etiketleri, dokümana başlık eklemek için kullanılan etiketlerdir. <hx> etiketindeki “x” ifadesi, 1'den 6'ya kadar değer almaktadır. Sayı azaldıkça yazı büyüklüğünde artış olmaktadır. Buradaki <h1>...</h1> en büyük başlığı, <h6>...</h6> ise en küçük başlığı gösterir.

align parametersi : Bu parametre ile yatay hizalama yapılabilir. Parametreye yazılabilecek değerler left (Sola yasla) , right (sağa yasla), center (ortala), justify (iki yana yasla) şeklindedir.
Örnek :

<h6>Sefik.net</h6>
<h1 align="right">Sefik.net</h1>

 

 
Sefik.net

Sefik.net

<BR>, <B> , <U> , <I> Etiketi

<br> bu etiket bir alt satıra geçmek için kullanılır. Html de metin düzenleyicide bir metini yazıp enter ile alt satıra geçmiş olmanız o metnin alt satırdan devam edeceği anlamına gelmez. Bu etiket kapatılmaz.

<b> İstenilen metni kalın (bold) olarak yazmak için kullanılır.

<u> İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

 <I> istenilen metni eğik(italik) olarak yazmak için kullanılır.
Örnek :3. satıda br ile alt satıra geçilediği için metinlerin yan yana yazıldığına dikkat ediniz.

Boş zaman yoktur <B>boşa geçen zaman</B> vardır. Tagore<br>
Boş zaman yoktur <U>boşa geçen zaman</U> vardır. Tagore<br>
Boş zaman yoktur <I>boşa geçen zaman</I> vardır. Tagore
Boş zaman yoktur <I><U><B>boşa geçen zaman</B></U></I> vardır. Tagore

 

 
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore

<P> Etiketi

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

<p>Türk Milleti!</p>
<p>Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!</p>
<p>Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
</p>
<p>Yurttaşlarım!</p>
<p>Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.</p>

 

 

Türk Milleti!

Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurttaşlarım!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

<FONT> Etiketi

<FONT> etiketi, kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut, yazı tipi gibi özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

Parametreleri

size : yazı boyutu için kullanılır 1 ile 7 arasında değer alır 
color : yazı rengi için kullanılır
face : yazı tipini belirlemek için kullanılabilir.

 

<font size="3">Sefik.net</font><br>
<font color="blue">Sefik.net</font><br>
<font size="5" face="verdana">Sefik.net</font><br>
<font face="arial" size="5" color="#FF0000">Sefik.net</font>
 
Sefik.net
Sefik.net
Sefik.net
Sefik.net


 

 

Ekleyen:admin