<HR> Etiketi
Tablo Oluşturma <table> etiketi
 

Bağlantı oluşturma (Link verme)

Html ile bir bağlantı oluştururken <a href="">..</a> etiketi kullanılır. Bir sayfaya veya bir site adresine , herhangi bir dosyayı yüklemek için link verme işlemi yapılabilir.

Kullanım Şekli

<a href="gidilecek sayfanın/sitenin adresi" target="_blank">Sayfada Görüntülenecek Bağlantı adı</a>

<a>...</a> Etiket içerisinde üç nokta olan alana bağlantıya uygun bir metin veya resim eklenebilir. Kullanım şeklinde belirtilen target parametresi isteğe bağlıdır. Bu parametre sayfanın nasıl açılacağını belirlemek için kullanılır.  Bu parametrenin alabileceği değerler tablodaki gibidir.

Alabileceği Değerler

Açıklama

_blank Belirtilen bağlantının yeni bir pencere de veya sekmede açılmasını sağlar
_self Açılan sayfanın bağlantının verildiği çerçevede açılmasını sağlar
_parent Bağlantı verilen sayfanın ana çerçevede açılmasını sağlar
_top Bağlantı verilen sayfanın aktif sayfa içerisinde açılmasını sağlar
çerçeve adı
Bağlantının açılması istenilen çerçeve adı yazılabilir.

 Örnek : Herhangi bir adrese bağlantı verilirken adresten önce http:// ile başlayarak site adresi yazılmalıdır.

<a href="http://www.sefik.net">Sefik Net Ana Sayfa</a><br>
<a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>

 

Örnek :  Site içerisinde bağlantı verirken bağlantı verilecek sayfa adı bulunduğu konum da dikkate alınarak belirlenmelidir.

<a href="http://sefik.net/upload/resimler/simgeler/logo2.png">SefikNet Logo</a><br>
<a href="upload/resimler/simgeler/logo2.png">SefikNet Logo </a><br>
<a href="?mid=42">Html</a>

 

 
SefikNet Logo SefikNet Logo Html

 

Sayfa İçi Bağlantı Oluşturma

Sayfa içi balğantı aynı sayfa içinde farklı bölümlere hızlı bir şekilde erşibilmek için kullanılır. Örneğin bir sayfadaki metne tıklayarak, aynı sayfanın başka bir bölümüne gidebilirsiniz. Bu işlem çapa olarak da adlandırılır.

<a href="#gidilecek_bolum_adi"> ... </a> Burada  sayfa içerisinde tıklanacak alan belirlenir. Href parametresi içerisine #(diyez) işareti ile birlikte gidilecek bolum adi yazilir.

<a name="gidilecek_bolum_adi"> ... </a> Burada  sayfa içerisindeki bağlantılar ile ulaşılacak bölüme bir isim verilir. name parametresi içerisine belirlenmiş bir isim yazılır.

Örnek :

<p>Bilgisayar ortamında dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar;</p>
<ul>
    <li><a href="#binary">İkilik sayı sistemi(Binary)</a></li>
    <li><a href="#heksadesimal">Onaltılık sayı sistemi(Heksadesimal)</a></li>
</ul>
<h2><b><a name="binary"></a>İkili sayı sistemi(Binary):</b></h2>
<p style="text-align: justify;">İkili sayı sistemi 2 tabanını kullanır. 0 ve 1 olmak üzere iki rakamı vardır. Bu sayılar bilgisayarda akımın geçmesi veya geçmemesi esasına göre belirlenir.</p>
<p> </p>
<h2><b><a name="heksadesimal"></a>Onaltılık sayı sistemi (heksadesimal):</b></h2>
<p style="text-align: justify;">Bu sayı sisteminde 16 tane rakam bulunmaktadır.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F rakamlarından oluşur. Sayı sisteminin tabanı 16'dır. 16'lık sayı sisteminde her bir harf bir rakamı temsil eder. Bunlar;</p>
<p style="text-align: justify;">A = 10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 ‘tir. Bilgisayar sisteminde 1 ve 0' ın  yan yana yazılmasıyla 10 sayısı aynı şekilde ifade edildiğinden karmaşıklık olmasın diye böyle bir çözüm üretilmiştir.</p>
 

Bilgisayar ortamında dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar;

İkili sayı sistemi(Binary):

İkili sayı sistemi 2 tabanını kullanır. 0 ve 1 olmak üzere iki rakamı vardır. Bu sayılar bilgisayarda akımın geçmesi veya geçmemesi esasına göre belirlenir.

 

Onaltılık sayı sistemi (heksadesimal):

Bu sayı sisteminde 16 tane rakam bulunmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F rakamlarından oluşur. Sayı sisteminin tabanı 16'dır. 16'lık sayı sisteminde her bir harf bir rakamı temsil eder. Bunlar;

A = 10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 ‘tir. Bilgisayar sisteminde 1 ve 0' ın yan yana yazılmasıyla 10 sayısı aynı şekilde ifade edildiğinden karmaşıklık olmasın diye böyle bir çözüm üretilmiştir.

 

Eposta Adresine Bağlantı
 

Bir eposta adresi bağlantı oluşturmak için <a href=”mailto:e-posta adresi”>….</a> komutu kullanılır. Bu bağlantı sistemde kurulu olan bir eposta gönderme programı varsa o program da gönderilen kişini adresi kısmına bağlantıda belirtilen eposta adresi eklenir.

 Örnek : 

<a href="mailto:aaaaa@bbbbb.com">Eposta Gönder</a><br>

 

Ekleyen:admin