C# While Döngüsü
C# Diziler Dizi Yapısı ve Dizi Tanımlama
 

C# Do While Döngüsü

Do while döngüsü yapı olarak while döngüsüne benzer ancak do while döngüsünde döngü koşulu döngü birkez çalıştıkdan sonra kontrol edilir.

While döngüsünde döngü koşulu başlangıçta kontrol edildiğinden koşul yanlış olması durumunda döngü hiç çalışmayabilir. Ancak do while döngüsünde koşul sonda konrol edildiğinden döngü koşulu yanlışda olsa doğruda olsa enaz birkez do while döngüsü çalışacaktır.

Kullanım Şekli :

 
do { yapılacak işelmler; yapılacak işelmler; } while(koşul);

Not: while döngüsünde whilden sonra noktalı virgül kullanılmazken , do while döngüsünde while dan sonra noktalı virgül kullanıldığına dikkat ediniz

 

Örnek 1 :  Do while döngüsünü kullanarak 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta yazdıran c# program kodlarını yazınız.

 
int say=1; do { Console.WriteLine(say); say++; } while(say<=10); // bu satırda noktalı virgül kullanıldığına dikkat ediniz ! Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı :

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ekleyen:admin