C# Diziler Örnek Uygulamalar ve Sorular
C# Dinamik Diziler
 

C# Bazı Dizi Özellikleri ve Metotları

Diziler, .NET Framework içinde tanımlı Array sınıfı temsil eder. Tüm diziler Array sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanırlar. Bu metotlardan ve özelliklerden en sık kullanılanları şunlardır;

 • Length
 • Reverse
 • Sort
 • Clear
 • IndexOf

Length

Dizinin toplam eleman sayısını int türünde veren bir özelliktir.

Kullanım Şekli :  diziadi.Length; şeklindedir.

Örnek :

int[] sayilar = new int[10]; 
elemanSayisi = sayilar.Length;
Console.WriteLine("sayilar dizisi elaman sayısı =" + elemanSayisi );

Ekran Çıktısı :

 
sayilar dizisi elaman sayısı =10

Array.Sort()

Dizinin elemanlarını sıralamak için kullanılır. Dizi elmanları sayı ise küçükten büyüğe metin ise a dan z ye doğru sıralama yapar.

Kullanım Şekli : Array.Sort(diziadi); şeklindedir.

Örnek : Dizi içerisine klavyeden girilen sayıları  küçükten büyüğe sıralayarak sıralı listeyi ekrana yazan c# konsol uygulaması

//5 elemanlı bir dizi tanımlandı
int[] sayilar =new int[5];
//Klavyeden sayı girişi yapılıyor
for(int i=0;i<10;i++)
{
  Console.Write((i+1)+". sayıyı giriniz : ");
  sayilar[i]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
}

//Diziye girilen değerler sıralanıyor
Array.Sort(sayilar);

Console.WriteLine("Sayıların Sıralanmış Hali");
Console.WriteLine("--------------------------");
//Dizi sıralı hali ekrana yazdırılıyor
foreach(int sayi in sayilar)
  Console.WriteLine(sayi)

Ekran Çıktısı :

 
1. sayıyı giriniz : 30 2. sayıyı giriniz : 10 3. sayıyı giriniz : 22 4. sayıyı giriniz : 15 5. sayıyı giriniz : 7 Sayıların Sıralanmış Hali ------------------------- 7 10 15 22 30

Array.Reverse()

Dizinin elemanlarının mevcut sırasını tersine çevirmek için kullanılır.

Kullanım Şekli : Array.Reverse(diziadi); şeklindedir.

Örnek : Dizi içerisine klavyeden girilen sayıları  büyükten küçüğe sıralayarak sıralı listeyi ekrana yazan c# konsol uygulaması

//5 elemanlı bir dizi tanımlandı
int[] sayilar =new int[5];
//Klavyeden sayı girişi yapılıyor
for(int i=0;i<10;i++)
{
  Console.Write((i+1)+". sayıyı giriniz : ");
  sayilar[i]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
}

//Diziye girilen değerler küçükten büyüğe sıralanıyor
Array.Sort(sayilar);

//küçükten büyüğe sıralanan değerler tersine sıralanarak büyükten küçüğe sıralanıyor
Array.Reverse(sayilar);

Console.WriteLine("Sayıların Sıralanmış Hali");
Console.WriteLine("--------------------------");
//Dizi sıralı hali ekrana yazdırılıyor
foreach(int sayi in sayilar)
  Console.WriteLine(sayi)

Ekran Çıktısı :

 
1. sayıyı giriniz : 30 2. sayıyı giriniz : 10 3. sayıyı giriniz : 22 4. sayıyı giriniz : 15 5. sayıyı giriniz : 7 Sayıların Sıralanmış Hali ------------------------- 30 22 15 10 7

 

Ekleyen:admin