C# Bazı Dizi Özellikleri ve Metotları
C# ArrayList Add Metodu
 

C# Dinamik Diziler

Şimdiye kadar gördüğümüz klasik dizilerin programlama tekniklerine getirdikleri kolaylıkların dışında birtakım kısıtlamaları da vardır. Bu kısıtlamaların en başında da dizilerin boyutları gelmektedir. Bir dizinin boyutu, dizi tanımlanırken belirlenir ve programın akışı esnasında genişletilip-daraltılamazdı.

Bir diğer kısıtlama da; örneğin, programın başlangıcında 250 elemanlı bir dizi tanımladık ve bunun yalnızca 120'sini kullandık, geriye kalan 130 elemanlık bellek alanı ise boşu boşuna bellekte yer kaplamış olur. İşte dizilerde sıkça karşılaşılan bu kısıtlamalar ArrayList sınıfı ile çözümlenir.

ArrayList, büyüklüğü, dinamik olarak artıp azalabilen nesne referanslarından oluşan değişken uzunlukta biz dizidir. Bu veri yapısı .NET sınıf kütüphanesinin System.Collections isim alanında bulunur. Bu nedenle ArrayList kullanabilmek için program başlangıcında using System.Collections ın tanımlanması gereklidir.

ArrayList yapısının, bu dinamik boyut dışında bizlere sunduğu bir diğer avantaj da bir dizi içerisinde saklanacak olan verilerin tür sınırlamasını ortadan kaldırmasıdır. Örneğin bir dizi içerisinde hem int türünden veriler, hem string türünden veriler, hem char türünden veriler hem de bool türünden veriler saklamak mümkündür. Buşekilde bir dizi içerisinde farklı veri tiplerinde  değerler yer alıyorsa bu verilere erişmek için ,  foreach döngüsü içerisinde object olarak tanımlayarak kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli : ArrayList diziAdi = new ArrayList();

Arralist ile Kullanılan Metotlar

  • Capacity: ArrayList'in kapasitesini int türünde verir.
  • Count: ArrayList içerisindeki eleman sayısını int türünde verir.

Arralist ile Kullanılan Metotlar

  • Add: Bir nesneyi ArrayList'in sonuna eklemeye yarar.
  • Insert: Belirtilen indeks pozisyonuna nesneyi eklemeye yarar.
  • Remove: Belirtilen nesne ArrayList içerisinde varsa siler.
  • RemoveAt: İndeks değeriyle belirtilen pozisyondaki elemanı siler.
  • Sort: ArrayList içerisindeki elemanları sıralar. 

 

Ekleyen:admin