Asp.Net Uygulamasına Hazırlık
Web Developer ile Site Oluşturma
 

Web Developer Programı Arayüzü

A. Menü Çubuğu: Birçok yazılımda olduğu gibi programlama yazılımında da benzer işlevlere sahip komutlar menülerde toplanmıştır.

B. Araçlar Çubuğu: Sık kullanılan komutlara ait araçlar, işlevlerine göre gruplandırılarak çeşitli araç çubuklarında toplanmıştır. Araçlar çubuğu menü çubuğunun altında yer alır. Taşınarak yerleri değiştirilebilir, gizlenebilir veya tekrar gösterilebilir.

C. Paneller: Uygulama üzerinde gelişmiş seçeneklerin bulunduğu alanlardır. Taşınarak yerleri değiştirilebilir, sabitlenebilir. View menüsü yardımıyla gizlenip yeniden görünür hale getirilebilirler.

D. Çalışma Sayfaları: Programlama yazılımı, açılan her bir dosyayı birer çalışma sayfası olarak açar. Bu dosyalar sekmeler halinde gösterilir. Sayfalar arasında Ctrl + Tab tuş kombinasyonu kullanılarak geçiş yapılabilir.

E. Başlangıç Sayfası (Start Page): Başlangıç sayfası projelere erişmeyi ve yeni projeler oluşturmayı kısayoldan sağladığı gibi ürün bültenlerini, yaklaşan konferansları ve en son gelişme makalelerini okuma olanağı da tanır.

Ençok Kullanılan Paneller

Solution Explorer Paneli
Solution Explorer paneli geliştirilmekte olan bir uygulamanın tüm bileşenlerinin bulunduğu paneldir. Solution Explorer panelinde uygulamaya ait bileşenler liste halinde görülür. Bu listeden istenilen dosya çift tıklanarak üzerinde çalışılabilir, yeni dosya eklenebilir ya da var olan dosya silinerek projeden ihraç edilebilir.

Properties Paneli
Properties paneli, proje içinde seçilen ögeye ait özellikleri görüntüler. Panelin üzerinde yer alan açılır menü yardımıyla istenilen araca ait özellikler görüntülenebilir. Bu panelde özellikler kategori halinde veya alfabetik olarak sıralana bilir.

Toolbox Paneli
Toolbox paneli, projelere eklenebilecek hazır ögelerin bulunduğu paneldir. Toolbox varsayılan olarak görünür durumdadır. Görünmüyorsa View > Toolbox (Ctrl + Alt +X) komutu ile görünür hale getirilebilir.

Output Paneli
Birçok IDE yazılımı, kullanıcılara mesajlarını iletmek için output panelini kullanmaktadır. Komut penceresinde çağrılan bazı IDE özellikleri ve komutları output penceresinde gösterilir.

Not : Herhangi bir nedenden dolayı görünmeyen veya kapatılan paneller View (Görünüm) menüsünden tekrar açılabilir.

 

Ekleyen:admin