Arduino Değişkenler
Arduino digitalWrite ve digitalRead Fonksiyonları
 

Arduino pinMode Fonksiyonu

Arduino kartı üzerinde bulunan pinleri çıkış veya giriş olarak tanımlayabilirsiniz. Giriş olarak tanımlanmış pinler düğme , sensör vb  elemanlar için kullanılırken, çıkış olarak tanımlanmış pinler ise LED, motor sürücü vb. elemanlar için kullanılır. Kullanılacak  pinler Setup fonksiyonu içersinde ayarlanmalıdır.

Bir pin üzerinden dışarıdan arduino içerisine veri alınıyor ise (butona basmak, sensörler ile veri okumak) giriş, arduino üzerinden dışarıya veri( ışık , sinyal , mesaj vb.) gönderiliyor ise çıkış olarak tanımlamak gerekir.

Bir pini giriş yada çıkış olarak tanımlamak için pinMode fonksiyonu kullanılır.

pinMode(deger1,deger2);

Birinci degrer1 pin numarası ikinci deger2 ise pinin giriş yada çıkış olacağı bilgisidir. Çıkış için OUTPUT, giriş için INPUT değerlerini alır

 

Örnek : Değişken kullanmadan pin ayarlamak

void setup() {
   /*13 numaralı pin çıkış olarak tanımlandı*/
    pinMode(13,OUTPUT);
   /* 10 numaralı pin giriş olarak tanımlandı*/
    pinMode(10,INPUT);
}

void loop() {
 

}

NOT: Pinler bir değişken tanımlamadan giriş-yada çıkış olarak tanımlanabilir. Ancak bazı uygulamalarda tekrar tekar kullanılması ve gerektiğinde değiştirilmesi kolay olması açısından değişkene pin değeri atanarak kullanmak programa esneklik katacaktır.

Örnek : Değişken kullanarak pin ayarlamak

/*bir değişken tanımlanarak 13 değeri atandı. */
int pinNo=13;
void setup() {
   /*pinNo değişkeninde belirtilen pin çıkış olarak tanımlandı*/
    pinMode(pinNo,OUTPUT);

}

void loop() {
 

}

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir