Arduino pinMode Fonksiyonu
Arduino analogRead Fonksiyonu
 

Arduino digitalWrite ve digitalRead Fonksiyonları

digitalWrite fonksiyonu çıkış olarak tanımlanmış pine enerji vermek için yada  enerjiyi kesmek için kullanılır.

digitalWrite(deger1,deger2);

Burada deger1 pinnumarasini deger2 ise enerji durumunu belirtir. Enerji durumu HIGH yada 1  ise enerji var LOW yada 0  ise enerji yok anlamındadır.

Örnek : Örnekte 13 numaralı pin çıkış olarak tanımlanmış ve pine enerji verilerek arduino üzerindeki 13. pine bağlı ledin yanması sağlanmıştır.

int pinNo=13;
void setup() {
   pinMode(pinNo,OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(pinNo,HIGH);
}

 

digitalRead  fonksiyonu  giriş olarak tanımlanmış bir pinin girişindeki gerilimin  yüksek (5 volta yakın) veya düşük (0 volta yakın) olduğunu anlamak için kullanılır.

digitalRead(deger1);

Burada deger1 pin numarasıdır. Geriye dönen değer okunan bilgi için HIGH (1) yada LOW (0)  durumunu bildirir.

int pinNo=13;
int sonuc=0;
void setup() {
   pinMode(pinNo,OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  /*sonuc değişkeni okunan bilgiye göre HIGH(1) yada LOW(0) değerlerini alır*/
  sonuc=digitalRead(pinNo);

  /*sonuc degiskenindeki degeri serial ekrana yazar*/
  Serial.println(sonuc);

  /*1 saniye bekle*/
  Delay(1000);
}

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir