Buton ile Led Kontrolü
 

Potansiyometre ile Led Parlaklığını Ayarlama

Potansiyometre ile bir ledin parlaklığını arduino kullanarak kontrol eden uygulama.

Kullanılan Malzemeler

1 Adet Arduino uno

1 Adet 330R Direnç

1 Adet Led

1 Adet 10K Potansiyometre

Devre Kurulumu :

Potansiyometrenin orta ucu A0 pinine 1 ucu gnd diğer ucu 5v bağlanır. Ledin parlaklığını analogWrite komutu ile belirtebilmek için led  pwm pinlerden herhangi birine bağlanabilir. Örnekte 5 numaralı pine bağlanmıştır. Ledi korumak amacı ile 1 adet direnç kullanılmıştır.

Potansiyometre den alınan bilgi analogRead ile okunduğundan dolayı 0-1023 arasında bir değer olacaktır, ancak analogWrite komutu 0-255 arasında değerler alabilir. Bunun için potansiyometreden okunan değer map fonksiyonu ile 0-255 arası bir değere dönüştürülmüştür.

Map Fonksiyonu : Belirli bir aralıktaki sayının, başka bir aralıkta hangi sayıya karşılık geldiğini hesaplamak için kullanılır. Kullanım şeklinde belirtilen sayinin , sayi altdegeri ve sayi ust degeri arasında olabileceği belirtilir. Bu şartlara uygun olarak sayi için yeni belirtilen aralıkta karşılığı bulunur. Yeni bulunan değer geri döndürür.

Kullanım Şekli:

int yeniDeger=map(sayi, sayi_altdeger, sayi_ustdeger, sayi_yenialtdeger, sayi_yeni_ustdeger);

Kodlama:  Arduino ile bir ledin parlaklığını kontrol eden örnek uygulama

int ledPin=5; //5 numarali pwm pini
int potPin=A0; //analog in A0 pini 
int potDegeri=0;

void setup() {
  //ledin bagli olduğu pin cikis olarak tanimlaniyor
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
}

void loop(){
  //potPinden okunan degere degiskene aliniyor
  potDegeri=analogRead(potPin);

  //okunan deger 0 - 1023 arasi bir deger oldugundan map ile 0-255 arasindaki bir degere donusturuluyor
  potDegeri=map(potDegeri, 0, 1023, 0, 255);

  //pwm pinine bagli olan lede potansiyometre tarafindan belirtilen ayara gore deger gonderiliyor
  analogWrite(ledPin, potDeger);

  //50 millisaniye bekle
  delay(50);
}

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir