Arduino ile Servo Motor Kullanımı

Servo Motor :

Servo motorlar belirtilen açı değerine göre döndürülebilen motorlardır. Robotik kol, akıllı ev sistemleri , ototmatik kapı vb. projelerde sıklıkla kullanılan  devre elemanıdır.

Servo motor kabloları
Kirmizi         : +5 Volt
Kahverengi : - (GND)
Turuncu       :  veri kablosu(~PWM pine bagla)
 

Örnek :  Her 2 saniyede bir 0 ve 180 arasında

Gerekli Malzemeler:

1 adet SG90 servo motor

Jumper Kablolar

1 adet Arduino uno vb.

Devre Şeması :

 

Kodlama :

#include <Servo.h>
Servo servo1;

void setup() {
   //servo motorun bagli oldugu pin tanimlaniyor
   servo1.attach(3);

}

void loop() { 
  //servo motor 180 dereceye konumlandirildi
  servo1.write(180);
  delay(2000);
  //servo motor 0 dereceye komunlandirildi
  servo1.write(0);
  delay(2000);
}

 

Çalışma Anı :

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir