Kütüphane Kullanımı ve Kütüphane Eklemek
 

Map Fonksiyonu

Belirli bir aralıktaki sayının, başka bir aralıkta hangi sayıya karşılık geldiğini hesaplamak için kullanılır. Kullanım şeklinde belirtilen sayinin , sayi altdegeri ve sayi ust degeri arasında olabileceği belirtilir. Bu şartlara uygun olarak sayi için yeni belirtilen aralıkta karşılığı bulunur. Yeni bulunan değer geri döndürür.


Kullanım Şekli:

    int yeniDeger=map(sayi, sayi_altdeger, sayi_ustdeger, sayi_yenialtdeger, sayi_yeni_ustdeger);
 

Örnek Kodlama :

  int potPin=A0; //analog in A0 pini  
  int potDegeri=0,mapDegeri=0; 
   
  void setup() {
    pinMode(potPin,INPUT);
    Serial.begin(9600);
  } 
   
  void loop(){ 
   //potPinden okunan degere degiskene aliniyor 
   potDegeri=analogRead(potPin); 
   
   //okunan deger 0 - 1023 arasi bir deger oldugundan map ile 0-255 arasindaki bir degere donusturuluyor 
   mapDegeri=map(potDegeri, 0, 1023, 0, 255); 
   
   Serial.print(potDegeri);
   Serial.print(" ");
   Serial.println(mapDegeri);

   //50 millisaniye bekle 
   delay(50); 
  } 

Örnek Uygulama:
Map fonksiyonu kullanımı için aşağıdaki örnek uygulamayı inceleyebilirsiniz.

Potansiyometre ile Led Parlaklığını Ayarlama

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir