Php ile Mysql Veritabanı Bağlantısı
 

Php ile mysqlde veri tabanı ve tablo oluşturma

Mysql de veritabanı ve tablo işlemlerini phpmyadmin kullanarak yapabilirsiniz. Bu bölümde php kodları ile veritabanı ve tablo oluşturarak, bundan sondaki veri tabanı işmellerini burada oluşturduğumuz veritabanını kullanarak gerçekleştireceğiz.

Veri tabanı işlemlerinde php komutlarırın yanı sıra Structured Query Language (SQL)  bilmeniz gerekmektedir. Structured Query Language türkçe karşılığı Yapılandırılmış Sorgu Dili demektir. SQL veri tabanı sorgu işlemleri için kullanılan bir alt dildir.

Veri Tabanı Oluşturma

//veritabanı baglantısı yapılıyor
$baglanti= mysql_connect('localhost', 'mysql_kullaniciadi', 'mysql_sifre');
if (!$baglanti) {
  die('Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}

//vt1 adında bir veri tabanı oluşturmak için sql sorgumuz 
$sql = "CREATE DATABASE vt1";

//sorgu calıştırılıyor
$sorgu=$mysql_query($sql);

//sorgu başarılımı kontdol ediliyor
if($sorgu) {
 echo "veritabanı Oluşturuldu";
}else {
  echo "Hata Oluştu";
}


//baglantıyı sonlandır 
mysql_close($baglanti); 

 

Tablo Oluşturma

//veritabanı baglantısı yapılıyor
$baglanti= mysql_connect('localhost', 'mysql_kullaniciadi', 'mysql_sifre');
if (!$baglanti) {
  die('Bağlanamadı: ' . mysql_error());
}

//vt1 adındaki veritabanını seç
$db_selected = mysql_select_db('vt1', $baglanti);
if (!$db_selected) {
  die ('Hata oluştu: ' . mysql_error());
}

//vt1 adında bir veri tabanında kisiler adırda tablo oluşturmak için sql sorgumuz 
$sql = "CREATE TABLE kisiler(
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 adi varchar(30) NOT NULL,
 soyadi varchar(5)
)";

//sorgu calıştırılıyor
$sorgu=$mysql_query($sql);

//sorgu başarılımı kontdol ediliyor
if($sorgu) {
 echo "Tablo Oluşturuldu";
}else {
  echo "Hata Oluştu";
}

//baglantıyı sonlandır 
mysql_close($baglanti);

 

Ekleyen:admin