Makine Dili
Sayı Sistemleri
 

Bilgiasayar Birimleri

Bilgisayar üzerinde kullanılan kapasite biriminin en küçüğü bit dir. Bir bit;  0 (sıfır) yada 1 (bir) den oluşur. 8 bitin yanyana gelmesi ile 1 byte (bayt diye okunur ) oluşur. Bilgisayarda her bir karakter bir bayt yer tutar. Yani 1 karakter = 1 bayttır. Bayttan sonra gelen birimler ve aralarındaki bağıntı tablodaki gibidir.

 

8 bit = 1 Byte (B)
1024 byte = 1 KiloByte (KB)
1024 kilobyte = 1 MegaByte(MB)
1024 megabyte = 1 GigaByte (GB)
1024 gigabyte = 1 TeraByte(TB)
1024 terabyte = 1 PetaByte (PB)
1024 petabye = 1 EksaByte (EB)
1024 eksabyte = 1 ZettaByte (ZB)
1024 zettabyte  = 1 YottaByte (YB)

 Birimler arası çevirme işlemi yaparken oran ortantı kurulabileceği gibi basitçe şu yollar izlenebilir. 

Küçük birimden büyük birime (byte dan terabyte doğru) çevirme işlemi yaparken her bir basamak için 1024 e bölünür.

Örnek :  2048 byte kaç megabye dır ?

Çözüm : byte dan megabyte a doğru gidilirken sırasıyla önce kilobayt ve sonra megabayta çevirme işlemi yapılır. ve 2 basamak çıkıldığı için değer ikikez 1024 e bölünür .

2048   / 1024 = 2 Kilobyte

2 kilobyte  / 1024 = 1 / 512 MegaBye  dır.

 2048 B = 1 / 512 MB dir.

Örnek : 4096 KB kaç TB dir ?

Çözüm : KB den TB ye doğru sırasıyla MB,GB ve TB olmak üzere 3 basamak vardır. Büyük birime doğru işlem yapıldığı için 3 kez 1024 e bölme işlemi yapılır.

4096 / 1024.1024.1024 TB dir

 

Büyük birimden küçük birime (terabyte dan byte a doğru) çevirme işlemi yaparken her bir basamak için 1024 ile çarpılır.

Örnek :  1 MB kaç byte dır ?

Çözüm : megabyte dan byte a doğru gidilirken sırasıyla önce kilobayta ve sonra byte a çevirme işlemi yapılır. ve 2 basamak inildiği için değer ikikez 1024 ile çarpılır.

1 MB =>  1  * 1024 = 1024 Kilobyte

1024 kilobyte = > 1024 * 1024 = 1048576 Byte

 1 MB = 1048576 B dir .

Örnek : 5 TB kaç GB dir ?

Çözüm : TB den GB ye doğru 1 basamak vardır. Küçük birime doğru işlem yapıldığı için 1 kez 1024 ile çarpma işlemi yapılır.

5 * 1024 = 5120 GB dir

Örnek : Ali kelimesi kaç byte dır ?

Çözüm : Her bir karakter 1 bayt olduğundan 3 karakterli Ali kelimesi 3 bayt dır.


Örnek :
Ali kelimesi kaç bit dir ?

Çözüm : Herbir karekter 1 bayt yani 8 bit dir. Ali kelimesi 3x8 24 bit dir.

 

Ekleyen:admin