Web Uygulama Sınavı Örneği
 

Html Etiketleri Örnek Test Soruları

Html Etiketleri Örnek Test

Soru 1 :İstenilen metni altı çizili olarak yazmanızı sağlayan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <P>
B) <U>
C) <I>
D) <HR>
 
 
Soru 2 :İstenilen metni kalın  olarak yazmanızı sağlayan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <B>
B) <I>
C) <BR>
D) <U>
 
 
Soru 3 : Yazıtipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) <FONT SIZE>
B) <FONT FACE>
C) <FONT COLOR>
D) <FONT NAME>
 
 
Soru 4 : <hr align=“center”> kodunun görevi nedir?
A) Yazıyı ortalanmış olarak yazmaya yarar
B) Yazıyı sağa dayalı olarak yazmaya yarar
C) Sayfanın ortasına yatay çizgi çizer
D) Sayfanın ortasına dikey çizgi çizer