C# if else yapısı
C# if ile birden fazla koşul kontrolü
 

C# if else if kullanımı

Bir karşılaştırma sonucunda iki farklı sonuç var ise if else kullanmak yeterlidir. Ancak ikiden daha fazla bir sonuç var ise ve bunlar birbiri ile bağlantılı ise yeni kontrollerde yapmak gereklidir. Bu durumda if else if şeklinde biri birinin peşi sıra if bloklarını kullanabilir.

Örnek: Klavyeden girilen bir sayının negatif, pozitif, veya işaretsiz olarak durumunu ekrana yazdırınız.

int sayi; 
Console.Write("Bir Sayı Giriniz : "); 
sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); 
if (sayi>0) 
   Console.Write ("Pozitif bir sayı girdiniz"); //Sayı sıfırdan büyük ise burası çalışacak 
else if (sayi<0) 
   Console.Write ("Negatif bir sayı girdiniz"); //Sayı sıfırdan küçük ise burası çalışacak 
else 
   Console.Write ("İşaretsiz bir sayı girdiniz"); //Yukarıdaki her iki şartda yanlış oldugunda bu kısım çalışacak 
Console.ReadKey();

Bu şekilde if else if kullanıldığı zaman herhangi bir if koşulu doğru olur ise doğru olan if bloğu  çalışacak ,  sonraki if koşulları kontrol edilmeden geçilecektir.

Aşağıdaki ekran cıktılarında program 3 farklı sonuca ulaşmak için ayrı ayrı çalıştırılmıştır.

 
Bir Sayı Giriniz : 1 Pozitif bir sayı girdiniz
 
Bir Sayı Giriniz : -1 Negatif bir sayı girdiniz
 
Bir Sayı Giriniz : 0 İşaretsiz bir sayı girdiniz

 

Örnek : Klavyeden girilen mevsimde bulunan ayları ekrana yazdırınız.

string mevsim;
Console.Write("Bir mevsim adı giriniz : ");
mevsim=Console.ReadLine();
if (mevsim=="ilkbahar")
   Console.Write(mevsim+" Mevsimindeki aylar Mart Nisan Mayıs");
else if (mevsim=="yaz")
   Console.Write(mevsim+" Mevsimindeki aylar Haziran Temmuz Ağustos");
else if (mevsim=="sonbahar")
   Console.Write(mevsim+" Mevsimindeki aylar Eylül Ekim Kasım");
else if (mevsim=="kış")
   Console.Write(mevsim+" Mevsimindeki aylar Aralık Ocak Şubat");
else
   Console.Write("Hatalı giriş yaptınız");

Console.ReadKey();

 

 
Bir mevsim adı giriniz : yaz yaz Mevsimindeki aylar Haziran Temmuz Ağustos
 
Bir mevsim adı giriniz : koş Hatalı giriş yaptınız
Ekleyen:admin