C# Dinamik Diziler
C# ArrayList Insert Metodu
 

C# ArrayList Add Metodu

Bu metot ile diziye değer ekleme yapılır. Eklenen değer dizinin en son elamanı olarak diziye dahil edilir.

Kullanım Şekli :

diziadi.Add(diziye eklenecek deger);

Örnek : Arraylist Add Metodu ile diziye değer ekleme

Not: using System.Collections satırını ekleyerek gerekli isim uzayı tanımlamasını yapmayı unutmayınız.

Not : Arraylist değer eklenirken farklı veritiplerine sahip değerler eklenebilir.

Dizi içerisinde farklı veri tiplerinde değerler var ise dizi değerlerini foreach ile yazdırırken değeri tutacak olan değişken object olarak tanımlanır.

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Configuration;
//Arraylist için gerekli isim uzayı programa ekleniyor
using System.Collections
namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ArrayList dizi = new ArrayList();
      //Add meotdu ile diziye değerler ekleniyor
      dizi.Add("Ali") //string tipinde değer
      dizi.Add('A') //char karekter tipinde değer
      dizi.Add(10) //int tipinde değer
      dizi.Add(20.22) //double tipinde değer

      //Dizi içerisindeki değerler ekrana yazdırılıyor.
      foreach(object deger in dizi)
        Console.WriteLine(deger)
    }
  }
}

 Ekran Çıktısı : 

 
Ali A 10 20.22

 

Ekleyen:admin