C# Veri Tipleri
C# Sabitler
 

C# Değişkenler

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Bu bellek bölgesine okuma ve yazma işlemleri ise değişken ismi üzerinden sağlanır.
Genel olarak değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanır.

<veri tipi><değişken adı>;

Örneğin;

int i;


  Yukarıdaki örnekte bir int(sayı) veri tipinde bir değişken tanımlanmıştır. Böylelikle bellek bölgesinde bir veri saklamak ve ileride kullanmak üzere 4 byte‟lık bir alan açmış bulunuyoruz. Program içinde bu bellek bölgesine erişmek için değişken ismi olan i ifadesini kullanıyoruz.

Örneğin;

int i; //i adında bellekte 4 bytelık bir bölge aç.;
i = 5; //i adının temsil ettiği bellek bölgesine 5 değerini yaz.;
 • Bir değişkene değer atama işlemi tanımlarken yapılabilir.
 • Bir değişkene değer atama işlemi yukardaki örnekte olduğu gibi program içinde
 • herhangi bir satırda yapılabilir.
 • Bir veri tipi altında birden fazla isimle farklı değişkenler tanımlanabilir.

Örnek: Değişken tanımlama sırasında değer atanması

// değişkenlere tanımlama sırasında deger atanabilir
int sayi = 10; 

// değişkenlere tanımlamadan sonra da değer atanabilir
int notu;
notu=100;

//bir veri tipi ile birden fazla degisken aralarina virgul eklenerek ve deger atanarak tanimlanabilir
int sayi1 =5, sayi2 = 7;

//bir veri tipi ile birden fazla degisken aralarina virgul eklenerek deger atamadan tanimlanabilir
int sayi3,sayi4,sayi5;

//farkli veri tipleri ve degisken tanimalamalari
char karakter = 'A';
bool kontrol=true;
string isim="Ali";

Tanımlanan yerel değişkenler sadece tanımlandıkları bloktan erişebilir. Yaşam döngüleri sadece o blok olduğu için başka bir bloktan erişilemez.

Örnek: Yerel değişken tanımlama

namespace megepBilisim
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     { //Birinci blok
      int a = 10;
     }
     {//İkinci blok
      int a = 20;
     }
     Console.WriteLine(a); 
    // a değişkeni bu blokta tanımlanmadığıiçin program hata verecektir.
   }
  }
}

Değişkenleri İsimlendirme Kuralları

 • Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir.
 • Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi veSAYI hepsi ayrı değişken olarak algınalır. (C# küçük büyük harfe duyarlıdır)
 • Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz. Bu tür değişkenleri ya kelimeleri birleştirerek veya kelimeler arasına _(alt çizgi) karakteri koyararak isimlendiririz.
 • Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi özel karakterler içeremez.
 • Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.
Ekleyen:admin