Flash Giriş
 

Flash Animasyon Belgesi

Yeni Animasyon Belgesi Oluşturma

Yeni animasyon oluştururken karşılama ekranından Create new veya Create From Template bölümlerinden amaca uygun bir seçim yapılarak oluşturulabilir.

Aynı zamanda File menüsünden New seçeneği ilede yeni animasyon sayfası açabilirsiniz. Template sekmesine geçerek hazır teplatelerden seçim yapılabilir.

Belge Özellikleri

Yeni açılan dosyanın üzerinde çalışmaya başlamadan önce dökümanın özellikleri ayarlanmalıdır. Bunun için Modify menüsünden Document seçerek veya CTRL+J kısayol tuşları ile döküman özellikleri penceresi açılır. 

Dimensions : Bu alanda belge width (genişlik) ve height (yükseklik) değerleri ayarlanır. Yazılan genişlik ve yükseklik değerleri piksel olarak girilmelidir.

Match : Dosyanın boyutunu yazıcıya, içeriğe veya da varsayılan biçimde küçültmeyi veya büyütmeyi sağlar.

Background Color : Arka Plan Rengi açılır menüsünden arka planda görünecek renk seçilir.

Frame Rate : Saniyede kaç animasyon karesi gösterileceği belirtir.

Ruler Units : Cetvel Birimleri açılır menüsünden genişlik ve yüksekliğe girilen değerlerin birimleri (pixels) seçilir.

Make Default : Yapılan değişikliklerin vasayılan belge özellikleri olarak saklanmasını sağlar.

 

Ekleyen:admin