Php Wamp Server Kurulumu
Php Değişkenler ve Sabitler
 

Php Kodlamaya Hazırlık

PHP kodları sunucu tarafından yorumlanır. Bunun sonucunda eğer bir ekran çıktısı oluşturulacak ise bu kodlar HTML ye dönüştürülerek kullanıcının tarayıcısına yansıtılır. Bu nedenle php ile hazırlanan bir sayfanın tarayıcıdan kaynak kodları görüntülendiğinde php kodları yerine html kodları görüntülenir. Bazı uygulamalarda php ve html yi bi arada kullanmanız gerekeceğinden php yi öğrenmeye başlamadan önce html, hakkında bilgi ve tecrübenizin olması gereklidir. Html nin yanısıra css, ve javascript  ile ilgili bilginizin olmasıda faydalı olacaktır. Bu bilgileriniz sayesinde yaptığınız php uygulamalarını görsel açıdanda destekleyerek etkileşimli sayfalar hazırlayabilirsiniz.

Php kodlarını yazarken herhangi bir metin editörü kullanılabileceği gibi birtakım php geliştiriciler için hazırlanmış programlar da kullanılabilir. Kullandığınız metin editörü php dilini tanıyan kodları renklendiren bir editör olur ise kod yazmak ve okumak daha kolay olacaktır. (Örn: geany, notepad++ vb. editörler kullanabilirsiniz.)

Yazılan php kodlarını kayıt ederken dosya uzantısı .php olarak belirlenmelidir. Php büyük küçük harfe duyarlı bir dildir. Örneğin değişken tanımlarken $mevsimler ile $Mevsimler farklı değişkenler olarak algılanır. Bundan dolayı kod yazarken bu noktaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca php linux sunucuda barındırılıyor ise dosya isimlerinizdeki büyük küçük harf farklılıklarına da dikkat etmelisiniz. Bunların yanısıra  gerek dosya ve klasör isimlerinde gerekse kodlama sırasında kullandığınız değişken isimleri  ve fonksiyon adlarında türkçe karakterler kullanmamanız daha sağlıklı kod yazmanızı sağlayacaktır. Bazen kodlarınızda herhangi bir hata olmasa dahi klasör adındaki bir türkçe karakter veya özel karakter kodlarınızı çalışmasını engelleyebilmektedir.

Kod Bloğu

php kodları <?php tag ı ile başlar ve ?> tag ı ile sonlanır. Yazılacak kodlar bu taglar arasına eklenmelidir.  Her komut satırından sonra (dögüler, if blokları gibi bazı durumlar hariç) ; (noktalı virgül) işareti kullanılır.

<?php
echo "Merhaba";
?>

Açıklama Satırları

Açıklama satırları bir kod gibi algılanmaz. Daha çok yazılan kodlar ile ilgili hatırlatıcı notlar eklemek için kullanılır. Programlamada yazdığımız kodların kolay anlaşılabilmesi veya uzun bir aradan sonra tekrar baktığımızda daha kolay hatıryabilmemiz  vb. durumlar için açıklama satırları eklemek faydalı olacaktır. Eğer ekleyeceğiniz açıklama satırı tekbir satırdan oluşuyor ise # veya // işaretlerinden sonra açıklama metnini yazabilirsiniz. Birden fazla satırdan oluşan açıklamalar için ise /* ile açıklama satırlarını başlatarak */ işrati ile de sonlandırabilirsiniz. Açıklama satırları php tarafından kod olarak algılanmayacağı için bu satırlarda herhangib bir hata almazsınız. Bu işaretleri bazı kodları kapatmak (yorumlanmasını engellemek)  amacıylada kullanabilirsiniz.

<?php
// Tek satırdan oluşan açıklama kodu
echo "Merhaba";

# Tek satırdan oluşan açıklama kodu

// echo "Merhaba"; bu satır kod olarak yorumlanmaz.

/* 
Buraya aralığa
birden fazla 
açıklama satırı
eklenebilir
*/
?>

Php ve HTML

Html kodları ile php kodlarını iç içe kullanabilirsiniz. Bu şekilde php kodları ile yapmış olduğunuz işlemleri html ile bir tasarım oluşturarak kullanıcıya yansıtabilirsiniz. Html etiketleri php içerisinde aynen html de yorumlandığı gibi tarayıcı tarafından yorumlanır. Html etiketleri php içerisinde yazılırken ya <?php ile ?>tagları dışında yada php ile ekran çıktısı üretirken php komutu içerinde kullanılabilir.  Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz. 

Örnek: php tagları dışında html etiketi kullanmak

<b>
<?php
echo "Merhaba"
?>
</b>

 

 

Ekran Çıktısı :

 
Merhaba

 

Örnek: php içerisinde html etiketi kullanmak

<?php
echo "<b>Merhaba</b>"
?>

Ekran Çıktısı :

 
Merhaba

Yukarıdaki örneklerden 2. kullanım bu örnek için daha kullanışlıdır. Ancak bazı durumlarda 1. örnekteki gibi html etiketlerini <?php, ?>  tagları dışında bırakmak durumunda kalabilirsiniz.

 

 

Ekleyen:admin