Php Echo Komutu
Php if else deyimi
 

Php Operatörler

Php de kullanılan operatörler aşağıdaki gibidir.

Atama Operatörleri

Atama operatörü = (eşittir) işareti dir. Bir değişkene değer atamak için kullanılır.

<?php
  $sayi1=10;
  $sayi2=5;
  echo $sayi2;//ekrana 5 yazar
  $isim="Ali";
  echo $isim; // ekrana Ali yazar;
  $sayi2=$sayi1; // $sayi1 değişkenindeki değer $sayi2 değişkenine atanır
  echo $sayi2; // ekrana 10 yazacaktır.
?>

Aritmetiksel Operatörler

Matematiksel işlemlerin yapılmasında kullanılan operatörlerdir.

Operatör Tanımı Kullanımı
+ Toplama işlemi için kullanılır $toplam=$x+$y;
$toplam=$x+5;
- Çıkarma işlemi için kullanılır $fark=$x-$y;
$fark=$x-5;
* Çarpma işlemi için kullanılır $carpim=$x*$y;
$carpim=$x*5;
/ Bölme işlemi $bolum=$x/$y;
$bolum=$x/5;
% Mod(Kalan) Bir sayının diğer bir sayıya bölümünden kalanı veriri $kalan=$x%$y;
$kalan=$x%5;

 

<?php
  $x=25;
  $y=4;
  //toplama işlemi 
  $toplam=$x+$y;
  echo $toplam; // ekrana 29 yazar
  //çıkarma, çarpma, bölme işlemleri toplama işlemine benzer şekildedir.

  //% mod işlemi
  $kalan=$x % $y ;//25in 5e bölümünden kalan (1) $kalan değişkenine atanır 
  echo $kalan; // ekrana 1 yazar;
?>

Bileşik Atama Operatörleri

Aynı anda hem işlem yapmak hemde atama yapmak için kullanılan öperatörlerdir.

Operatör Kullanımı
+= x+=y
-= x-=y
*= x*=y
/= x/=y
%= x%=y

 

<?php
 $sayi=10;
 $sayi+=5;// buradaki kod $sayi=$sayi+5 ile aynı işlemi yapar.
 /*
  sonuc olarak $sayi içerisindeki 10 değerine 5 eklenerek 
  bulunan 15 değeri $sayi değişkenine atanır
 */ 
  echo $sayi; // ekrana 15 yazar
 
  //Diğerleride benzer şekilde kullanılır
  $sayi-=5; // $sayi=$sayi-5;
  $sayi*=5; // $sayi=$sayi*5;
  $sayi/=5; // $sayi=$sayi/5;
?>

Karşılaştırma Operatörler

Karşılaştırma opreatörleri bir değerin başka bir değer ile karşılaştırılması için kullanılır. Eğer kartşılaştırma sonuc doğru olarak sağlanıyor ise 1 (true) değeri yanlış ise 0 (false] değeri elde edilir.

Operatör Tanımla Örnek
== eşıttir $a==$b
!= Eşit değildir $a!=$b
> büyüktür $a>$b
< küçüktür $a<$b
>= Büyük eşittir $a>=$b
<= Küçük eşittir $a<=$b

Mantıksal Operatörler

Operatör Tanımı Örnek
&& Ve (and) $a==$b && $a==$c //$a hem $bye hemde $cye eşit ise true değeri döner
|| veya (or) $a==$b || $a==$c //$a yada $b $c ye eşit ise true değeri döner
! değil (not) ! $a anın değerinin mantıksal tersi
and Ve  && ile aynı işlemi gerçekleştirir
or veya  || ile aynı işlemi gerçekleştirir

 

Ekleyen:admin