Php Değişkenler ve Sabitler
Php Operatörler
 

Php Echo Komutu

Php ile ekrana çıktı vermek için echo veya print komutları kullanılabilir. Burda echo komutu ile ilgili bilgiler verilecektir. Ancak bu bilgilere geçmeden önce echo ve print arasındaki farklara değinmekte fayda var. Echo komutu ile birden fazla parametre ekrana yazdırabilirsiniz. Ancak print komutu tek parametre için uygundur. Ayrıa print komutunda bir fonksiyon gibi geriye değer döndürürken echo komutunda geriye bir değer dönüşü olmaz.

Echo Komutu Kullanımı

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi echo komutu ile bir metin ekrana yazdırılacak ise çift tırnak veya tek tırnak işaretleri arasında metin ekrana yazılır. 

<?php
echo "Merhaba"; // Ekrana Merhaba yazar
echo 'Merhaba'; // Ekrana Merhaba yazar
?>

Ekran Çıktısı

 
MerhabaMerhaba

Eğer ekrana bir değişkenin değeri yazdırılacak ise bunu örnekteki gibi yapabilirsiniz. Ancak buradaki echo '$mesaj'  kullanıma dikkat ederseniz ekrana değişkenin değerini yazmak yerine tırnak içerisine yazılanları olduğu gibi ekrana yazacaktır. Çift tırnak içerisine yazılan değişkenler  algılanırken tektırnak içerisine yazılanlar metin (string) olarak algılanır.

<?php
$mesaj="Merhaba";
echo "$mesaj"; // Ekrana Merhaba yazar
echo $mesaj;  // Ekrana Merhaba yazar
echo '$mesaj'; // Ekrana $mesaj yazar
?>

Echo içerisinde ekrana bir değer yazdırırken html etiketlerini (taglarını) kullanabilirsiniz. Html etiketleri kullanıldığında ekranda html etiketinin sonucunu görürsünüz. Örneğin aşağıdaki örnekde <br> etiketi kullanılmıştır. Bu örnekde ekranda <br> görünmez ancak <br> nin görevi olan bir alt satıra geçme eylemi gerçekleşecektir.

<?php
echo "Merhaba<br>"; // Ekrana Merhaba yazar ve bir alt satıra geçer
echo 'Merhaba<br><br>'; // Ekrana Merhaba yazar ve iki alt satıra geçer
echo '<br>Merhaba'; // Bir alt satıra geçer ve Ekrana Merhaba yazar
?>

Ekran Çıktısı

 
Merhaba Merhaba Merhaba

Birden fazla değeri echo komutu ile ekrana yazdırmak için virgül (,) ayracı kullanılabilir.

<?php
$adi="Şefik";
$yasi=32;
echo $adi," ",$yasi;
?>

 Ekran Çıktısı

 
Şefik 32

Benzer bir yazım şeklini nokta (.) kullanarak ta yapabilirsiniz. Nokta peşpeşe girilen değerleri  birlşetirmek için de kullanılır.

<?php
$adi="Şefik";
$yasi=32;
echo $adi." ".$yasi;
?>

 Ekran Çıktısı

 
Şefik 32

Örnek

<?php
$adi="Şefik";
$yasi=32;
//$adi ve $yasi değişkenindeki degerler araya bir boşluk eklenerek $mesaj değişkenine atanıyor
$mesaj=$adi." ".$yasi;
echo $mesaj;
?>

 Ekran Çıktısı

 
Şefik 32

 

Ekleyen:admin