Php if else deyimi
Php For Döngüsü
 

Php Switch Case Deyimi

Switch deyimi if else deyimine benzer şekilde belirtilen şarta bakarak, şarta uygun işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. Switch de her case deyimi mutalaka break komutu ile sonlandırılmalıdır.

Kullnım Şekli :

switch (değişken)
{ //switch başlangıcı
case şart1: şart 1 için işlemler; break;
case şart2: şart 2 için işlemler; break;
.
.
.
default: hiçbir şart sağlanmaz ise yapılacak işlemler; break;
} // switch sonu

Switch Çalışma mantığı : switch içerisine eklenen değişkenin değeri şart1 deki değere eşit ise şart1 için işlemler çalışır. break komutu case deyimine ait olan komutların bittiğini belirtir. eğer şart1 ile değişken değeri eşleşmez ise benzer şekilde diğer şartlara bakılır. Hiç bir şart gerçekleşmeme durumunda eğer default satırı eklenmiş ise default da belirtilen işlemler yapılacaktır.

<?php
$sayi1=10; 
$sayi2=5; 
$islem="toplama"; //yapılacak işlemi toplama işlemi olarak belirledik.
//$islem değişkeni switch deyimine alınıyor.
switch ($islem) {
 case "toplama": //$islem in değeri toplama ise aşağıdaki işlemler yapılacak.
  $sonuc=$sayi1+$sayi2; // değişkenler toplanıp $sonuc değişkenine aktarılıyor.
  echo $sonuc; //sonuç ekrana yazdırılıyor.
 break; // switch deyiminden çıkılıyor.
 case "çıkarma": //$islem in değeri çıkarma ise aşağıdaki işlemler yapılacak
  $sonuc=$sayi1-$sayi2; // değişkenler çıkartılıp $sonuc değişkenine aktarılıyor
  echo $sonuc; //sonuç ekrana yazdırılıyor
 break;
 default: //eğer $işlem değişkeninin değeri toplama ve çıkarma dışında ise
  echo "yazdığınız işlem geçersiz";  //ekrana işlemin geçersiz olduğu yazılıyor.
 break;
}
?>

 

Ekleyen:admin