C# Formatlı Çıkış İşlemleri

Ekrana çıktı işlemlerinin belirlediğimiz biçimde görüntülenmesi için formatlı çıkış işlemlerinden faydalanbiliriz.

Tam Sayı Formatlama

Formatlı yazımda kullanılan parametrelerin açıklaması:
C: Sayıyı para birimi şeklinde gösterir.
D: Tek kullanıldığında bir anlam ifade etmez. Yanına sayı yazılarak kullanılır. Formatı alınacak sayının basamak değeri yanında yazılan sayıdan küçükse arta kalan değer kadar yanına sıfır eklenir.
E: Sayıyı 10 üzeri şeklinde gösterir.
F: Sayıların virgülden sonraki basamak sayısı ayarlamada kullanılır.
N: Sayıyı binlik basamaklara ayırarak yazar.
X: Sayıyı hexdecimal(16′ lık sayı sistemi) olarak yazar.
# işareti: Formatlı yazımda her bir sayı için # işaretini kullanabiliriz.
 

Örnek :

static void Main(string[] args)
{
   Console.Write("{0:(###) ### ## ##}", 1231231212);
   Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
(123) 123 12 12_

 

Tarih Formatlama

 

Özel Tarih Formatlama

Ekleyen:admin