C# Çıkış işlemleri (Değişkenler)
C# Formatlı Çıkış İşlemleri
 

C# Giriş İşlemleri Console.Read() Metodu

Console.Read(): Bu metod tek bir karakter okur. Geriye okunan karakterin ascii karşılığı olan bir sayı döndürür. Döndürülen değer sayı olduğundan değer sayı veri tipinde bir değişkene aktarılabilir.

Örnek : Girilen karakterin ascii karşılığını ekrana yazdırma

static void Main(string[] args)
{
   int x;
   Console.Write("Bir karakter giriniz=");
   // dönecek deger tam sayı oldugundan x değişkeni int olarak tanımlandı
   x = Console.Read(); // girilen deger okunuyor
   Console.WriteLine("ASCII kodu =" + x); //okunan deger ascii karşılığı yazdırılıyor
   Console.ReadKey();
}

Çıktısı :

 
Bir karakter giriniz=A ASCII kodu =65

 

Ekleyen:admin