C# if ile birden fazla koşul kontrolü
C# For Döngüsü
 

C# Switch Case Yapısı

Switch case if e benzer şekilde bir değişkenin almış olduğu değere uygun kodları icra eder.  Burada değişken switch deyiminde parentez içerisine yazılır, değişkenin almış olduğu değer case ile belirtilen koşullarla karşılaştırılır. Koşul sağlandığında koşulun ait olduğu case bloğu çalışacaktır. Herbir  case deyimi break; ile sonlandırılmalıdır.  Eğer case ile belirtilen koşulların hiç biri sağlanmaz ise default ile belirtilen komutlar çalışacaktır.  Herbir koşuldan sonra ve default deyiminden sonra ikinokta üstüste (:) işareti kullanıldığına dikkat ediniz.

Kullanım Şekli :

switch (değer)
{
  case koşul1: yapılması istenen işlemler; break;
  case koşul2: yapılması istenen işlemler; break;
  .
  .
  .
  default:hiçbir koşul sağlanmaz ise yapılması istenen işlemler;break;
}

C# switch case Örnek 1 : Klavyeden giriş yapılan değere göre haftanın gün adını ekrana yazdıran c# console uygulaması

int sayi;
Console.Write("1-7 arasında bir sayı giriniz: ");
sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());// klavyeden girilen deger okunarak int tipine cevriliyor
switch (sayi) // switch deyimi ile sayi degiskeninin aldığı degere göre case koşulları karşılaştırılacak
{
  case 1: Console.Write("Pazartesi"); break; // sayi değişkeninin değeri 1 ise bu satır çalışacaktır
  case 2: Console.Write("Salı"); break; // sayi değişkeninin değeri 2 ise bu satır çalışacaktır
  case 3: Console.Write("Çarşamba"); break; // sayi değişkeninin değeri 3 ise bu satır çalışacaktır
  case 4: Console.Write("Perşembe"); break; // sayi değişkeninin değeri 4 ise bu satır çalışacaktır
  case 5: Console.Write("Cuma"); break; // sayi değişkeninin değeri 5 ise bu satır çalışacaktır
  case 6: Console.Write("Cumartesi"); break; // sayi değişkeninin değeri 6 ise bu satır çalışacaktır
  case 7: Console.Write("Pazar"); break; // sayi değişkeninin değeri 7 ise bu satır çalışacaktır
  default: Console.Write("Hatalı Giriş"); break; // sayi değişkeninin değeri hiç bir case koşuluna uymaz ise bu satır çalışacaktır
}
Console.ReadKey();

Yukarıdaki uygulamada klavyeden bir sayı girişi yapılarak sayi değişkenine atanıyor. Girilen sayı değeri 1 ise case 1, 2 ise case 2 şeklinde case koşullarına bakılarak geçerli case bloğu çalışacaktır. Ancak girilen değer 1 ile 7 arasında değilse hiçbir case koşulu sağlanmadığı için default kısmı çalışacaktır.

Örnek 1 Geçerli bir değer girildiğinde ekran çıktısı

 
1-7 arasında bir sayı giriniz: 3 Çarşamba

Örnek 1 Geçersiz bir değer girildiğinde ekran çıktısı

 
1-7 arasında bir sayı giriniz: 9 Hatalı Giriş

C# switch case Örnek 2 : Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran c# console uygulaması

string mevsim;
Console.Write("Bir mevsim adı giriniz : ");
mevsim=Console.ReadLine();
switch (mevsim)
{
  case "ilkbahar": Console.Write("Mart Nisan Mayıs"); break;
  case "yaz": Console.Write("Haziran Temmuz Ağustos"); break;
  case "sonbahar": Console.Write("Eylül Ekim Kasım"); break;
  case "kış": Console.Write("Aralık Ocak Şubat"); break;
  default: Console.Write("Mevsim adı hatalı"); break;
}
Console.ReadKey();

Switch case yapısı daha çok bir seçim yaptırırken kullanılan bir kontrol deyimidir. Örneğin konsol da oluşturulan bir menüden yapılan seçime göre gerekli işlemler yaptırıla bilir.

C# switch case Örnek 3 : Yapılan seçime göre uygun işlemlerin yapılmasını sağlayan c# console uygulaması

string secim;
Console.WriteLine("Toplama [+]");
Console.WriteLine("Çıkarma [-]");
Console.WriteLine("Çarpma [*]");
Console.WriteLine("Bölme  [/]");
Console.Write("Seçiminiz : ");
secim=Console.ReadLine();
switch (secim)
{
  case "+": Console.Write("Toplama işlemi seçildi"); break;
  case "-": Console.Write("Çıkarma işlemi seçildi"); break;
  case "*": Console.Write("Çarpma işlemi seçildi"); break;
  case "/": Console.Write("Bölme işlemi seçildi"); break;
  default: Console.Write("Geçersiz işlem"); break;
}
Console.ReadKey();

C# switch case Örnek Soru: Yukarıdaki örnek uygulamayı geliştirerek yapılan seçime uygun işlemi klavyeden girilen 2 sayı için gerçekleştiren C# konsol uygulamasını yazınız

Ekleyen:admin