C# Switch Case Yapısı
C# While Döngüsü
 

C# For Döngüsü

Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. Bu ifaderlerden ilkinde döngü değişkeni için bir başlangıç değeri verilir. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı bir koşul belirlenir bu koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki belirtilen işlemleri tekrar eder. Üçüncü ifade de çoğunlukla döngü değişkeninin artış yada azalış miktarı için kullanılır.

For döngüsünde tekrar edilecek işlemler küme parentezleri içerisinde yazılır. Eğer döngü içerisinde tekbir komut satırı var ise küme parentezeri kullanılmasada olur. Ancak döngünün içinde birden fazla komut satırı olacak ise mutlaka süslü parentez kullanılmalı ve komutlar bu parentezler arasında bulunmalıdır.

Uyarı :  For döngüsünün satır sonunda noktalı virgül (;) kullanılmadığına dikkat ediniz.

Kullanım Şekli

for(ifade1;ifade2;ifade3) 
{ 
  yapılacak işler;
}

Not: Daha farklı yapıda karmaşık for döngüsü kullanımlarıda mümkündür. Örneğin birden fazla döngü değişkeni kullanılıp farklı işlemler yaptırılabilir. Ancak burada bu karmaşık kullanımlara değinilmeyecek

For Döngüsü Örnek 1: For döngüsü ile ekrana 5 defa "Merhaba" yazdıran c# console uygulaması

int x;
for (x=1;x<=5;x++) //x değişkeni 1 den başlayarak 5 a kadar 1er artıyor
{
  Console.WriteLine("Merhaba");
}
Console.ReadKey();

Yukarıdaki örnekde x=1 ifadesi x 'in başlangıç değerinin 1 olduğunu belirtiyor. ikinci ifade  x<=5 döngünün devam etmesi için gerekli şartı belirtiyor. Şarta göre x 5 den küçük ve eşit olduğu sürece işlemler tekrarlanacak. Üçüncü ifadede x++ ile x 'in değerinin birer artacağı belirtiliyor.  Bu açıklamara göre döngü içerisinde kullanılan x değişkeni 1 den başlayarak 5 oluncayakadar bir bir artacak ve her artışta döngü içerisindeki işlemler geçekleşektir.

Döngü çalışması aşağıdaki gibi yorumlanabilir

 • x=1 için x<=5 doğrumu - > Evet (1 5den küçük) Öyle ise döngü içini gerçekleştir ve x i bir arttır. (xin değeri 1 bir artarak 2 oldu)
 • x=2 için x<=5 doğrumu - > Evet (2 5den küçük) Öyle ise döngü içini gerçekleştir ve x i bir arttır. (xin değeri 2 bir artarak 3 oldu)
 • x=3 için x<=5 doğrumu - > Evet (3 5den küçük) Öyle ise döngü içini gerçekleştir ve x i bir arttır. (xin değeri 3  bir artarak 4 oldu)
 • x=4 için x<=5 doğrumu - > Evet (4 5den küçük) Öyle ise döngü içini gerçekleştir ve x i bir arttır. (xin değeri 4  bir artarak 5 oldu)
 • x=5  için x<=5 doğrumu - > Evet (5  5den küçük değil ancak 5e eşittir ) Öyle ise döngü içini gerçekleştir ve x i bir arttır. (xin değeri 5 di 1 artarak 6 oldu)
 • x =6 için x<=5 doğrumu -> Hayır (6 değeri 5 den küçük ve eşit değil) koşul sağlanmadığı için döngü çalışmasını tamamlayacaktır.

Ekran Çıkısı :

 
Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba

For Döngüsü Örnek 2: For döngüsü ile 1 den 10 a kadar olan sayıları ekrana alt alta yazdıran C# konsol uygulaması

int x;
for (x=1;x<=10;x++) 
{
  Console.WriteLine(x);
}
Console.ReadKey();

Ekran Çıkısı :

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

For Döngüsü Örnek 3: For döngüsü ile 10 dan 1 e kadar olan sayıları ekrana alt alta yazdıran C# konsol uygulaması

int x;
for (x=10;x>=1;x--) 
{
  Console.WriteLine(x);
}
Console.ReadKey();

Ekran Çıkısı :

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

For Döngüsü Örnek Sorular

 1. 20 ile 50 arasındaki sayıları ekrana alt alta yazıran c# konsol kodlarını yazınız.
 2. Birden başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları ekrana alt alta yazıran c# konsol kodlarını yazınız.
 3. 1 ile 100 arasındaki çift sayıları ekrana alt alta yazdıran c# konsol kodların yazınız.
 4. Klavyeden girilen sayı kadar isminizi alt alta yazan c# konsol dolarını yazınız.
 5. Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki sayıları ekrana alt alta yazdırınız.

Sorulan soruları hazır cevaplar yerine kendi başınıza yapmaya çalışınız. Bu şekilde daha verimli ve kalıcı öğrenmiş olursunuz.

Ekleyen:admin