C# For Döngüsü
C# Do While Döngüsü
 

C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki satırlar  koşul doğru(true) olduğu sürece tekrar eder. Döngü koşulu yanlış (false) olduğunda döngü çalışması sona erer.

Not :  while döngüsünde koşul parentez içerisinde belirtilir. ve bu satırda noktalı virgül (;) kullanılmaz

Kullanım Şekli :

while(koşul)
{
 
  yapılacak işlemler;
  yapılacak işlemler;
}

Örnek 1: 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız.

int say=1;
while(say<=10)  // bu satırda noktalı virgül kullanılmadıgına dikkat ediniz !
{
 Console.WriteLine(say);
 say++;
}
Console.ReadKey(); 

Program Çıktısı :

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Örnek 2: 1 ile 10 arasındaki tek sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız.

int say=1;
while(say<=10)
{
 Console.WriteLine(say);
 say+=2; // artış miktarı 2 yapılarak tek sayılar elde edilebilir
}
Console.ReadKey(); 

Program Çıktısı :

 
1 3 5 7 9

 

Örnek 3: Klavyeden çift sayı girildiği sürece sayıları toplayan,  tek sayı girilir ise döngüyü sonlandırarak sonucu ekrana yazan program kodlarını yazınız.

int sayi = 0, toplam = 0; // değişkenlerin başlangıç değeri 0 olarak ayarlandı
while (sayi % 2 == 0) // koşulda sayi değişkeninin çift olup olmadıgına bakılıyor
{
  toplam = toplam + sayi; //döngü içerisinde sayi değikeninin değeri toplama ekleniyor
  Console.Write("Bir sayı giriniz : "); 
  sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); // sayi değişkenine girilen değer inte dönüştrülerek atanıyor
}
Console.WriteLine("Girilen Çift Sayıların Toplamı = " + toplam); // döngü sonrası toplam sonuç ekrana yazdırılıyor
Console.ReadKey(); 

Program Çıktısı :  Girilen değerler çift olduğu sürece döngü tekrar ederek sayıları toplarken tek sayı girişi yapıldığında döngü koşulu yanlış olduğundan döngü sonlanıyor ve hesaplanan sonuc yani toplam değişkenindeki değer ekrana yazdırılıyor

 
Bir sayı giriniz : 4 Bir sayı giriniz : 6 Bir sayı giriniz : 8 Bir sayı giriniz : 2 Bir sayı giriniz : 0 Bir sayı giriniz : 5 Girilen Çift Sayıların Toplamı = 20

 

Ekleyen:admin