C# Diziye Değer Atama İşlemleri
Dizi içerisindeki değerlere erişmek
 

C# Foreach Döngüsü

foreach döngüsü diziler ile kullanıldığında işlemlerde kolaylık sağlayarak, belirtilen dizinin herbir elemanı için döngü içerisindeki işlemleri gerçekleştiren bir döngü yapısıdır.

Kullanım Şekli :

foreach (Veritipi Degişken in Diziadi)
{
     yapılacak işlemler;
}

Veritipi : Dizi içerisinde tutulan değere uygun bir veritipidir. (Örnek : int, string vb.)

Değişken : Dizideki herbir elamanın tutulacağı bir değişken adı burada belirlenir.

Diziadi : Buraya foreach döngüsü içerisinde kullanılacak olan dizinin adı yazılır.

Örnek 1:  Bir dizi tanımlayarak dizi içerisindeki değerleri foreach döngüsü ile alt alta yazdıran program

int[] sayilar={3,5,1,7,4};
foreach (int deger in sayilar)
{
  Console.WriteLine(deger);
}
Console.ReadKey();

Bur örnekde sayilar isminde 5 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Dizi içerisinde tutulan değerler int tipi olduğu için deger değişkeninin veri tipi de int olarak belirlendi ve foreach döngüsü sayilar dizisi içerisindeki herbir eleman için tekrar eder. Bu örnekte 5 eleman bulunduğundan döngü içerisi 5 kez tekrar edecektir. Bu tekrar sırasında elemanlar deger değişkenine alınır.

  1. Adım sayilar dizisi ilk elemanı olan 3 deger değişkenine atanır ve Döngü içerisinde deger değişkeni ekrana yazdırıldığında 3 çıktısını verir.
  2. Adım sayilar dizisi ikinci elemanı olan 5 deger değişkenine atanır ve Döngü içerisinde deger değişkeni ekrana yazdırıldığında 5 çıktısını verir.
  3. Adım sayilar dizisi üçüncü elemanı olan 1 deger değişkenine atanır ve Döngü içerisinde deger değişkeni ekrana yazdırıldığında 1 çıktısını verir.
  4. Adım sayilar dizisi dördüncü elemanı olan 7 deger değişkenine atanır ve Döngü içerisinde deger değişkeni ekrana yazdırıldığında 7 çıktısını verir.
  5. Adım sayilar dizisi beşinci elemanı olan 4 deger değişkenine atanır ve Döngü içerisinde deger değişkeni ekrana yazdırıldığında 4 çıktısını verir.

Bu son adım ile birlikte dizinin bütün değerleri için çalışan döngü sonlanır

Ekran Çıktısı :

 
3 5 1 7 4

 

 

 

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir