C# Diziler Dizi Yapısı ve Dizi Tanımlama
C# Foreach Döngüsü
 

C# Diziye Değer Atama İşlemleri

Bir diziye değer girmek için faklı yöntemler kullanılabilir. Diziler konusunun başında anlatılan dizi tanımalamarında olduğu gibi diziyi tanımlarken diziye bir değer girişi yapılabileceği gibi , değer girişi tanımlama aşamasından sonrada yapılabilir.

Örnek 1 : Tanımlama sırasında diziye değer girişi.

Tanımlama aşamasında bir değer girişi yapıldığında girilen değerlere ait indeks numaraları 0 dan başlayarak 1, 2 şeklinde her bir değer için otomatik oluşur.

Aşağıdaki örnekde ; sayilar[0] ' ın değeri 1 sayilar[1] ' in değeri 5 sayilar[2] nin değeri 10 şeklinde devam eder. string ve char tipinde de durum benzer şekildedir.

int[] sayilar={1,5,10,2,45};
// tanımlama sırasında int tipi diziye değer girişi
string [] isimler={"Ali","Ayşe","Gül","Zeki"};
// tanımlama sırasında string tipinde diziye değer girişi
char[] harfler = {'r','T','h','Y'};
// tanımlama sırasında char tipindeki diziye değer atama

Örnek 2:  Bir dizi tanımlandıktan sonra belirtilen indeks numarasına değer ataması yapılabilir.

int[] sayilar=new int[5];// 5 elamanlı bir int tipinde bir dizi tanımlandı
sayilar[0]=1;//sayilar dizisinin ilk indeksine 1 değeri atandı
sayilar[4]=45;//sayilar dizisinin son indeksine 45 değeri atandı.
string[] isimler=new string[4]; //4 elamanlı string tipinde bir dizi tanımlandı
isimler[0]="Ali"; //isimler dizisinin ilk elemanına Ali değeri atandı
sayilar[3]="Zeki"; //isimler dizisinin son elemanı olarak Zeki değeri atandı.

 

Örnek 3: Klavyeden girilen değerleri diziye aktarma

Tanımlanmış bir diziye değerler sonradan kullanıcı tarafından giriş yapılaması istenirse veri girişi yapılırken girilen değer diziye atanabilir.

int[] notlar=new int[3];
Console.Write("1. sınav notunu gir : ");
notlar[0]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sınav notunu gir : ");
notlar[1]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("3. sınav notunu gir : ");
notlar[2]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

 

Örnek 4: Klavyeden girilen değerleri döngü ile diziye aktarma

Tanımlanan diziye bütün elemanları için değer girişi yapılacaksa bu işlem döngü ile basit bir şekilde yapılabilir.

int[] notlar=new int[3];
for(int i=0;i<3;i++)
{
  Console.Write((i+1) + " . sınav notunu gir : ");
  notlar[i]=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
}

 

Ekleyen:admin

Adınız
:
Eposta
:Resmi Degistir


Analyzer
02/11/2020 - 16:02

Pekiye bir eleman olarak başka bir diziyi nasıl ekleriz?admin: Şu şekilde bir örnek yarcımdı olabilir


            Array[] a=new Array[2];

            string[] ad={"ad 1 ","ad 2"};

            string[] soyad={"soyad 1","soyad 2"};

            a[0]=ad;

            a[1]=soyad;

            foreach(string[] v in a){

                Console.Write("ad :"+ v[0]);

                Console.WriteLine(" soyad : "+ v[1]);

            }

               


 
1 Sayfada toplam 1 yorum mevcut